Co o vás prozradí datum narození a numerologie?

0

Numerologie je věda, která pomocí čísel vykládá váš život, povahu, vztahy a někdy i budoucnost. Stačí vám tužka a papír a můžete se ponořit do skrytého významu narozenin svých i členů své rodiny.

Čísla mají velkou moc. Stáří numerologie už nikdo nezjistí, ale do dnešního dne přežila jako jedna ze životaschopných esoterických věd, které pomáhají otevřeným povahám mapovat svůj život a možnosti.

Datum narození nevypovídá jenom o povahových rysech člověka, ale lze z něj vyčíst jeho schopnosti na profesionálním poli, zdravotní potíže, sexuální energii, problémy v dětství, ve škole, ve vztazích a další.

Jak vypočítat vaše životní číslo?

Hlavní roli hraje jednociferní součet celého data narození. Například datum narození 18.5 2010 má výpočet 1+8+5+2+0+1+0=17 1+7=8 a jeho životní číslo je osmička. Až dojdete k jednocifernému výsledku ze svého data narození, ověřte si, jak na vás sedí numerologická charakteristika. Výjimkou jsou výsledky 11 a 22, ty se už dál nesčítají.

1 – má sklon k vůdcovství

Má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Přednost dává individuálnímu úspěchu. Má schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je třeba více času věnovat druhým. Je dobré ji chválit. Ráda dominuje. Řídicí schopnosti. Někdy nedosáhne slávy nebo společenského postavení. Pozor na nadřazenost a tvrdohlavost. Osobní váhavost a obtíže v hledání vlastní cesty. Malá pomoc a podpora z vnějšku. Osamělost.

2 – tato osoba je snášenlivá

Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí. Je dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Nedostatek odvahy k realizaci plánu. Od partnera potřebuje oddanost. Důležité jsou vztahy, přátelství a citový a partnerský život. Dovede dobře usmiřovat osoby, které jsou ve sporu. Úspěch ve spolupráci s druhými. Minusem je lpění na majetku. Pozor na malichernosti. Může se projevit určitá pasivita a sklon poddat se okolnostem. Špatně se vyrovnává se stresem. Potřebuje kolem sebe klid a pohodu, jinak se stane roztržitou a nervózní. Často se vyhýbá jakékoliv formě vedení a odpovědnosti.

 3 – tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl

Je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Je kritická k druhým, a proto je potřeba se učit určité diplomacii. Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností. Velmi ráda pracuje ve dvojici. Často se stává, že lépe pracuje pod vlivem stresu, který aktivuje její mentální energii. Obvykle má rychlý úspěch. Je třeba více ctižádostivosti a otevřít se. Je vynalézavá a nápaditá při řešení problémů. Snadné navazování kontaktů, někdy ale povrchní. Rychle se rozhoduje, avšak ne vždy správně.

4 – dosáhne pracovních úspěchu díky své vytrvalosti a systematické práci

Důležitá je důslednost a pořádek. Úspěch v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. Důležitá je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní. Nemá chuť ke změnám, i když nemá ráda monotónní život. Je obvykle fyzicky zdatná, a proto dává přednost činnostem, kde uplatní fyzickou sílu a obratnost. Je pracovitá. Potřebuje jistotu věrnosti partnera. Pozor na nedbalost a zúžený pohled na život. Opatrnost při rozhodování. Pozor na to, aby to co prožívá, neobracela dovnitř, což působí na nervový systém, proto je důležité uvolňování energie. Může se objevit nedostatek sebejistoty.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

5 – tato osoba potřebuje pohyb, změny a ráda cestuje

Vyhledává svobodu a dobrodružství. Je přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózní, avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě. Imponují ji lidé, kteří ji dokážou získat v nějaké oblasti. Pozor: nepodléhat okamžitým nápadům, nestálosti, sklonu k nervozitě a neklidu. Je dobré udržet rovnováhu v citové, profesionální a finanční oblasti. Nemá ráda pravidla a omezení a nelze ji k ničemu donutit. Pozor na nehody.

6 – tato osoba se dobře rozhoduje tváři v tvář vznikajícím příležitostem

Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Potřebuje partnera, který splní její představy. Obvykle jsou láska a manželství úspěšné. Je však třeba najít ochotu k ústupkům. Často má smysl pro obchod a příklon k estetice nebo umění. Klade důraz na materiální stránku života. Je velmi důležité pochopit , že smyslem překážek je posílit a prověřit vůli. Důležité je uznání, které rozvíjí sebedůvěru. Pozor na váhavost, roztěkanost a netoleranci. Přílišná snaha po dokonalosti a nedůtklivosti.

7 – tato osoba dává přednost duševní práci

Potřebuje pro svůj život přátelství. Manželství může být nesnadné, neboť chce být nezávislá. Dochází k nečekaným změnám v životě. Nic nedělat sílou. K úspěchu je třeba dobře vnímat druhé a život a rozvíjet sebedůvěru. Realizace materiálních cílů je obtížná, i když peníze přicházejí nečekaným způsobem. Může se objevit sklon ke studiu, duchovnímu životu nebo velké cesty. Dobře působí venkov, hory nebo moře. U této osoby se může projevit léčitelské nadání. Pozor na pesimismus a přílišnou strohost. Někdy je přísná a nepřístupná. Nedostatek realismu. Pozor na samotu. Důležitá je nezaujatost.

8 – tato osoba je ctižádostivá

Touží po moci a penězích. Riskantní cesty ji přinesou úspěch. Má dobré organizační schopnosti. Je houževnatá, ale konzervativní. Pro tuto osobu je důležité pochopit rovnováhu v životní existenci. Je třeba udržet v rovnováze dávání a braní, majetek nepřinese klid ani uspokojení, pokud nebude ke prospěchu ostatním. Má silný charakter a vůli překonávat překážky. Pozor na zneužívání moci, které může mít vážné důsledky, útočnost, tvrdost, nesnášenlivost a netrpělivost. Nikdy neztrácet ze zřetele smysl pro slušnost a úctu k druhým, jinak hrozí finanční nebo právní problémy. Má o sobě vysoké mínění a je vybíravá.

9 – tato osoba hledá ideál

Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne. Idealistický přístup k sobě i okolí. je zodpovědná. Někdy si neuvědomuje hloubku své moudrosti. Není pro ni nutné zvýšené materiální zajištění. Láska, pravda a přátelství, to je velmi důležité. Občas přijde nečekaný úspěch a realizace velkých plánů, a to v době zralosti. Široká a snadná komunikace s veřejnosti nebo zahraničím. Snadno se učí. Pozor na sklon k iluzím, vypjaté citovosti, náladovým a přehnaným reakcím. Sklon k citovému napětí a přehnaným psychickým výstřelkům.

11 – tato osoba je ambiciózní a inteligentní

Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá. Je potřebné se neučit správně hodnotit své emoce a otřesy. Pozor na netrpělivost a nepochopení druhého. Pozor na nedorozumění, na stresové situace a proměnlivý materiální život. Pozor, aby své nevšední schopnosti nevyužívala jen k hromadění majetku.

22 – tato osoba touží po kolektivní činnosti

Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech. Má inspiraci a sílu. Je dobré naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Snažit se o lidský přístup. Pozor na duševní přetížení až poblouznění. Vyhýbat se nesoustředěnosti.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]Zdroj: in-magazin.cz

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.