Energetická pole aury

0

Co je to Aura?

Vy co jste se pokusili o vidění aury tak vězte, že se to na poprvé podaří minimálně 98% lidí. Když budete mít dostatek trpělivosti a vytrvalosti, můžete toto vidění neustále zdokonalovat.

Na poprvé uvidíte pravděpodobně pouze základní energetické pole tzv. éterické tělo, jehož síla je 1 – 2 cm, ale časem vám budou viditelné i další vrstvy aury a v neposlední řadě i barvy.

Aura je tvořena několika vrstvami. Většina trénovaných lidí je schopna vidět minimálně tři vrstvy. Podle tradiční interpretace každá vrstva aury představuje určitou životní oblast. Například se hovoří o mentální auře, která ovládá myšlenkové procesy a o auře astrální, která ovládá emoce. Většinou se aura rozprostírá cca 60 – 100 cm od těla. Obecně panuje názor, že čím je člověk duchovně vyspělejší, tím je jeho aura větší.

Aura je tvořena energetickými poli

, jejíž toky se navzájem křižují. První proudí tělem nahoru a dolů. Jiné energetické vlnění obtéká tělo a další vyzařuje z hlavy a páteře směrem k vnějšímu okraji aury. Vraťme se ale zpět k éterickému tělu, které je nejsnáze viditelné a zaujímá prostor těsně u těla fyzického. Z počátku jej uvidíte jako jasný bílý pás, později si uvědomíte, že má stříbro šedavý nádech ve kterém se pohybují jemné paprsky neustále se měnících barev. Éterické tělo se také nazývá aurou zdraví. V této vrstvě jsou totiž nejlépe viditelné tmavé skvrny nebo zlomy, které signalizují počínající zdravotní problémy. Je zajímavé, že tímto způsobem může být onemocnění rozpoznáno dříve, než si vůbec člověk uvědomí, že se děje něco nežádoucího. Právě proto, řada duchovních léčitelů pracuje s éterickým tělem.

Okolo éterického těla je vlastní aura a při trpělivém tréninku jí začnete vnímat jako řadu oddělených vrstev. Mimo to je možné auru i cítit na dotek. Na slunečním světle se zvětšuje nejen rozměr aury, ale sílí i její vibrace. To je možná důvodem, proč se cítíme živěji a více nabyti energií v létě než v zimě.

 [hana-code-insert name=’google text‘ /]

Při dalších cvičeních přistupte blíž k osobě u zdi a pokuste se aury dotknout. Možná vám opět zmizí. Je to tím, že když se začnete pohybovat zaostření očí se mění. Nelze udělat nic jiného než pokus zopakovat. Když se vám podaří aury dotknou, budete mít pocit jako při doteku povrchu nadýchané vaty s tím rozdílem, že zde můžete proniknout dovnitř. Zvláštní pozornost věnujte oblasti okolo čaker (nejlépe korunní)a všimněte si, jak aura v těchto místech rychle rotuje. Způsobuje to energie, která s čaker vyzařuje. Vše souvisí se vším.

[irp]

Až se na učíte vidět tuto energii běžně, můžete dělat pokusy s osobou, která je vám milá a to tak, že si pohodlně sednete naproti sobě a dotknete se ukazováčky. Asi tak po 10 sekundách se pokuste prsty od sebe pozvolna vzdalovat a po chvíli uvidíte, že vás navzájem spojuje úzký proužek energie, který můžete při pravidelném nacvičování natahovat do stále větší délky. Pocit sounáležitosti, který při tom budete pociťovat je velmi krásný. Milenci nebo manželé, kteří spolu tyto doteky nacvičují, si po určité době uvědomí, že se při milování navzájem dotýkají nejen svými těly, ale že se jejich aury navzájem prolínají a objímají. Nedokážu tento pocit lépe popsat, ale vězte, že stojí za tu trochu námahy, kterou vynaložíte na začátku. Dostane se vám pocitu maximální sounáležitost a harmonie.

Máte možnost se pokusit experimentovat i v kruhu svých přátel. Stačí k tomu příjemná atmosféra, klid, kulatý stůl s tmavým podkladem, nebo pouze prostor, kde si sednete do kruhu v sudém počtu. Položte ruce tak, aby prsty směřovali proti prstům osoby sedící naproti vám a můžete si posílat energii. Po chvíli uvidíte že se paprsky vysílané prsty spojily a vytváří krásnou hvězdici. K navození dokonalé atmosféry doporučuji poslouchat jakoukoliv jemnou hudbu a samozřejmě i meditace nebo aspoň zklidnění emocí je též ku prospěchu.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Zdroj: najdise.cz

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.