Léčivé modlitby archanděla Rafaela

0

Archanděl Rafael,

stejně jako všechny nebeské síly, reaguje na modlitby v jakékoli podobě. Můžete svou modlitbu vyslovit nahlas nebo v duchu, obřadně nebo neformálně, v úctě i v nespokojenosti. Na slovech a formě nezáleží, jen musíte o pomoc požádat, protože andělé nemohou narušovat vaši svobodnou vůli a pomáhat vám bez vašeho svolení.

Předkládám vám modlitby pro různé části těla, emoce i životní okolnosti, které mohou potřebovat léčení. Neostýchejte se je pozměňovat podle své situace a vnitřních pocitů. Čím více emocí totiž vložíte do své modlitby, tím rychleji přijde odezva. Proto do ní dejte celé své srdce, tělo i duši.

Tyto modlitby také můžete přizpůsobovat tak, aby odpovídaly vašemu náboženskému či duchovnímu přesvědčení a můžete je adresovat Bohu, Svatému Duchu, Ježíši nebo konkrétnímu světci či božstvu. Modlitby, které vyslovujete, působí mnohem mocněji, když odrážejí vaše skutečné cítění a víru.

Když modlitbu dokončíte, odložte starosti a nesnažte se přemýšlet, jak s nimi bude naloženo. Místo toho věřte v úžasnou Boží moudrost a lásku, která najde dokonalé řešení přesné na míru vám a vaší situaci. Nechte Nebesa, aby vás svou odpovědí na vaše modlitby překvapila.

Všímejte si znamení a rad, které se potom objeví. Rafael často reaguje na vaše modlitby tím, že vám našeptává podněty, které vnímáte jako myšlenky, pocity, sny či vize. Když dostanete silný popud, abyste učinili nějaký krok, buďte si jisti, že je to odpověď na modlitbu. Následujte tyto impulsy a ony vám pomohou znovu nalézt klid.

Těmito modlitbami můžete archanděla Rafaela také kdykoli požádat o to, aby udržoval ve zdraví i tělo, které je v pořádku…

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

APETIT

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že teď uvolníš má pouta, která jsou založena na strachu a vážou mě k nezdravým jídlům a nápojům. Děkuji ti, že pozměníš mou chuť tak, abych toužil/a jen po tom, co je zdravé. Děkuji ti, že mě jasně vedeš při výběru jídla a pití.“

CESTOVÁNI

„Milý archanděli Rafaeli, bud mi prosím během této cesty po boku jako můj společník. Děkuji ti, že mi zajistíš bezpečnou cestu i příjezd a že bude dokonale postaráno o má zavazadla, dopravu, stravování i případný nocleh. Děkuji ti, že mé cestování bude s tvou pomocí obzvlášť zábavné, radostné a přínosné“

„Milý archanděli Rafaeli, prosím doprovázej mě i mé blízké na této cestě. Zajisti každému bezpečí, pohodlí a zdraví po celé její trvání. Dej, ať jsem ve spojení s lidmi plnými lásky a ochoty pomáhat a ať také já sám/sama mohu přinášet požehnání svým společníkům. Dej prosím, ať cesta pobíhá po všech stránkách hladce, harmonicky a poklidně. Pomoz mi s (uveďte konkrétně, s čím byste chtěli pomoci). Děkuji ti, že nade mnou bdíš na všech cestách!“

ČELIST

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že uzdravíš mou čelist, aby mohla zdravě a správně fungovat. Děkuji ti, že mi pomáháš žvýkat a polykat snadno a s radostí. Zbavuji se nyní veškerého napětí ve své čelisti s vědomím, že mě plně podporuješ a ochraňuješ po všech stránkách.“

DÁSNĚ

„Milý archanděli Rafaeli, důvěřuji Bohu i tobě jakožto Božímu poslu, že mě povedete tak, abych se dostával/a do správných situací, které mi budou přinášet prospěch a potěšení v každém směru. Děkuji ti, že omýváte mé dásně léčivou energií a dáváte mi jasné vedení i odvahu kráčet touto osvícenou cestou.“

DEPRESE

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, ze pozvedáš, mou mysl a náladu a pomáháš mi vidět dary a požehnání, jež mi přináší tato situace i můj život vůbec. Pomoz mi prosím dosáhnout pocitu vděčnosti a vnitřního klidu a umožni mi zbavit se bolestivých myšlenek a stavů.“

DÝCHACÍ SOUSTAVA

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz mi prosím, ať se mi dobře dýchá a já se mohu pohodlně nadechovat i vydechovat. Děkuji ti, že obnovíš mé zdravé dýchání a budeš mě ochraňovat před znečištěným ovzduším, alergeny i jinými dráždivými látkami.“

ENERGIE

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uvolni a rtech v plné síle působit energii, kterou mám od Boha. Dej mi prosím svěžest a novou vitalitu, ať si mohu užívat každý okamžik svého života.“

symbol archanděla rafaelaHLAVA

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš odpustit sobě i každému, kdo mi zdánlivě ublížil. Děkuji ti, že mi pomáháš znovu se napojit na všeobjímající Boží lásku a moudrost. Prosím tě, abys omyl mou hlavu svou léčivou energií, která pomůže obnovit mé úplné zdraví.“

HRDLO

„Milý archanděli Rafaeli, jsem připraven/a říkat sobě i druhým pravdu s láskou a moudrostí. Děkuji ti, že očišťuješ mé hrdlo od energie spojené se strachem a pomáháš mi vyjadřovat se jasně a správně. Děkuji ti, že zklidňuješ mé hrdlo svou zelenou léčivou energií.“

CHODIDLA

„Milý archanděli Rafaeli, dej prosím zdraví mým chodidlům a pomoz mi stát pevně a zpříma na cestě, kterou se ubírá má duše a mé srdce.“

[irp]

JÁTRA

„Milý archanděli Rafaeli, jsem nyní připraven/a opustit veškerý nahromaděný hněv či nesmiřitelnost a dokonale očistit svá játra od všech následků svého předchozího životního stylu. Děkuji ti, že má játra vyléčíš a zajistíš, aby správně fungovala a byla dokonale zdravá.“

JAZYK

„Milý archanděli Rafaeli, volám tě teď na pomoc. Děkuji ti, že mě zbavíš strachu jasně promlouvat o svých zážitcích z minulosti, pocitech či myšlenkách. Děkuji ti, že mi pomůžeš hovořit nahlas, zřetelně a od srdce. Děkuji ti, že uzdravíš můj jazyk a obnovíš jeho božsky dokonalý stav.“

KOSTI

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za to, ze svou léčivou přítomností a energií umožňuješ, aby byly mé kosti zdravé, silné a dobře fungující. Děkuji ti za jejich obnovu a léčení, díky nimž mohu dobře a pevně stát.“

KREV

„Milý archanděli Rafaeli, pročisti prosím mou krev i mé žíly a cévy svým smaragdově zeleným léčivým světlem a obnov mé celkové zdraví a rovnováhu.“

KRK

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji, že mi dáváš oporu, pomáháš mi zůstat ohebný/á a dívat se na věci ze všech stran. Děkuji ti, že léčíš můj krk a navracíš mi plnou hybnost.“

KYČLE

„Milý archanděli Rafaeli, pomáhej prosím mým kyčlím, ať jsou zdravé, pohyblivé a správně fungují. Uzdrav je prosím svou léčivou energií a pomoz mi kráčet radostně za mým životním posláním.“

LEDVINY

„Milý archanděli Rafaeli, vyšli prosím své smaragdově zelené léčivé světlo a energii do mých ledvin a celé je pročisti a uzdrav. Uveď je prosím do dokonalého stavu a pomoz mi žít zdravě.“

MENTÁLNÍ ZDRAVÍ

„Milý archanděli Rafaeli, prosím, pomoz mi jasně myslet a nacházet ve svém životě krásu a řád. Pomoz mi oprostit se od bolesti pocházející z mé minulosti a od starostí o budoucnost a dokonale si užívat přítomný okamžik. Veď mě prosím k tomu, ať se dokážu zaměřit na to, za co jsem vděčný/á, a jakmile se objeví jakékoli bolestné myšlenky, ať je odevzdám Bohu.“

MOČOVÉ CESTY

„Milý archanděli Rafaeli, omyj prosím mé močové cesty svým léčivým a harmonizujícím zeleným světlem. Jsem připraven/a odložit veškerý hněv i nesmiřitelnost vůči sobě, vůči druhým i vůči okolnostem. Uvolňuji teď své tělo a zbavuji se všeho nezdravého, co jsem v sobě zadržoval/a.“

MOČOVÝ MĚCHÝŘ

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za to, že posíláš svou smaragdově zelenou léčivou energii do mého měchýře a ostatních močových cest. Teď se snadno oprostím od hněvivých myšlenek a pocitů zloby a s láskou si přiznám své skutečné emoce vůči sobě i druhým.“

NALEZENÍ PARTNERAArchanděl rafael

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě seznámíš se skvělým partnerem pro společný život, který bude sdílet mé zájmy, cíle a hodnoty. Děkuji ti, že mi dáváš víru, odvahu a rady, které mě povedou ke šťastnému a zdravému vztahu.“

NAROZENÍ DÍTĚTE

„Milý archanděli Rafaeli, dohlížej prosím na mé těhotenství i porod a zajisti mému dítěti i mně zdraví a bezpečí. Děkuji ti za tvé všestranné vedení, díky němuž bude můj porod klidný a hladký.“

NEHTY

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uzdrav mé nehty rychle a snadno, ať se zregeneruje pokožka pod nimi a mohou dorůstat silné a zdravé.“

NERVY

„Milý archanděli Rafaeli, prosím uklidni, ukonejši a uzdrav mé nervy. Dej prosím, ať fungují, jak mají. Obklop mě zeleným léčivým světlem, kterým prostoupí pouze jemná energie.“

NOHY

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš pevně stát, dohře chodit a pohybovat se s lehkostí. Děkuji ti, že vléváš do mých nohou svou smaragdově zelenou léčivou energii.“

NOS

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že důkladně a dokonale léčíš můj nos. Děkuji ti, že do něj posíláš lásku a světlo a umožňuješ mu být zdravý a dobře fungovat.“

OČI

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že omýváš mé oči svou smaragdově zelenou léčivou energií a pomáháš mi vidět ostře a jasně všechny krásy života.“

PAŽE

„Milý archanděli Rafaeli, obklop prosím mé paže svým smaragdově zeleným léčivým světlem, které rozpustí všechno, co není od Boha, a odhalí jejich skutečnou sílu a dokonalé zdraví.“

PLÍCE

„Milý archanděli Rafaeli, prosím tě, abys dokonale pročistil a uzdravil mě plíce. Odpouštím nyní sobě i ostatním všechno škodlivé, co jsem kdy vdechoval/a. Prosím, ukaž mi, co musím změnit, abych svým plícím zajistil/a dobrý stav a plné zdraví.“

POČETÍ

„Milý archanděli Rafaeli, důvěřuji tvé léčivé moci a vím, že je od Boha. Děkuji ti, že mi otvíráš cestu ke zdravému početí. Děkuji ti, že mě povedeš tak, aby se mé milované dítě narodilo zdravé a donošené.“

POMOC NA CESTÁCH

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji, že nade mnou bdíš během mé cesty a udržuješ mě i všechny zúčastněné v bezpečí, ve zdraví a pod ochranou. Prosím, zajisti mi na této cestě dostatek energie, pozitivní pohled a trpělivost. Prosím tě o jasné vedení, ať mohu věnovat svému tělu co nejlepší péči. Děkuji ti, že chráníš mé zdraví a udržuješ mě v dobré kondici po všech stránkách.“

POKOŽKA

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš vysílat každým pórem mé pokožky světlo Boží slávy a celým svým tělem vyzařovat přirozenou Boží krásu.“

PROSTATA

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že chráníš a léčíš mou prostatu a vedeš mě k takovému jednání, kterým ji i já sám mohu udržovat zdravou a funkční.“

PRSA

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že vléváš své smaragdově zelené světlo do mých dokonale zdravých prsou a chráníš a opatruješ je po všech stránkách.“

PRSTY NA NOHOU

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím mým prstům na nohou, aby byly zdravé, silné a plně funkční. Pomoz mi stát zpříma a postupovat vpřed za svým životním posláním. Odkládám nyní veškerý hněv a nesmiřitelnost výměnou za zdraví a vnitřní mír.“

PRSTY NA RUKOU

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti za uzdravení mých prstů a obnovu jejich zdravého fungování. Zbavuji se nyní veškerých bolestí a plně absorbuji tvou léčivou energii rukama i prsty.“

RAMENA

„Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní veškerou svou zátěž tobě a Bohu, abyste ji uzdravili a přeměnili v něco pozitivního. Už nechci dál nést na svých ramenou negativitu ani stres, a prosím vás proto, abyste je očistili a zajistili svou ochrannou a léčivou zelenou energií.“

REPRODUKČNÍ ORGÁNY

„Milý archanděli Rafaeli, pošli prosím do mých reprodukčních orgánů pomoc, vedení i léčivou energii, jež zajistí, že se mé tělo naladí na otěhotnění, které si tolik přeji. Prosím tebe i ostatní anděly, abyste vedli mě i mého partnera k úspěšnému početí a k narození zdravého dítěte.“

RTY

„Milý archanděli Rafaeli, uzdrav prosím mé rty a vrať je do jejich pravého stavu božského zdraví a dokonalé funkčnosti.“

RUCE

„Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím za ruce a pomoz mi nabrat do nich tvé mocné léčivé světlo. Prosím, pomoz mi oprostit se od vší negativity a místo toho s radostí přijímat lásku, světlo a pozitivní myšlenky.“

raphaelSLINIVKA

„Milý archanděli Rafaeli, prosím omyj mou slinivku svou léčivou energií a pomáhej mému trávicímu i endokrinnímu systému fungovat podle dokonalého božského řádu.“

SLEPÉ STŘEVO

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vlij do mého slepého střeva léčivou energii a světlo a dopomoz mi k dobře fungujícímu imunitnímu systému a zdravému trávení a vylučování. Děkuji ti, že podporuješ mé zdraví tím, že mě vedeš v mém stravování a životním stylu.“

SMUTEK

„Milý archanděli Rafaeli, vezmi mě prosím do náručí a ukonejši mé zarmoucené srdce. Pomoz mi postoupit kupředu a začít nově utvářet můj život. Dej mi prosím naději a klid.“

SPÁNEK

„Milý archanděli Rafaeli, ukonejši prosím mou mysl a pomoz mi uvolnit se, důvěřovat a nechat věci být. Děkuji ti, že si mohu dopřát blažený noční spánek. Cítím se teď v bezpečí a milován/a.“

SRDCE

„Milý archanděli Rafaeli, zcela teď opouštím a uvolňuji všechny emoce, které svíraly mé srdce. Svobodně a plně předávám tobě i Bohu veškeré bolestné pocity. Prosím, obklop mě smaragdově zeleným světlem, ať ho mohu vdechovat každou buňkou svého srdce a celé oběhové soustavy. Děkuji, že udržuješ mé srdce zdravé po všech stránkách.“

STAROSTI

„Milý archanděli Rafaeli, přijď teď prosím ke mně, zklidni mou mysl a ukonejši mé srdce, jsem připraven/a předat tobě a Bohu všechny své starosti a trápení, jen mi prosím pomoz se od nich oprostit. Pomoz mi uvědomit si, že jsem v naprostém bezpečí. Děkuji ti, že nasměruješ mé myšlenky cestou klidu a míru.“

SVALY

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi namasíruješ svaly svou smaragdově zelenou léčivou energií a pomůžeš jim uvolnit se, uzdravit a regenerovat. Děkuji, že vracíš mým svalům jejich zdravé fungování a že je diky tvé pomoci mohu s radostí protahovat a napínat a zdravě žít.“

TĚHOTENSTVÍ

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na zdraví a růst mého dítěte. Prosím tě o plnou a zřetelnou podporu, včetně pokynů, které snadno zaregistruji a pochopím, abych věděla, jak zajistit zdraví a dobrou pohodu pro sebe i své děťátko.“

TLUSTÉ STŘEVO

„Milý archanděli Rafaeli, posílej prosím svou léčivou energii do mého tlustého střeva a celého vylučovacího systému. Pomoz mi k dokonalému zdraví a fungování ve všech směrech.“

UŠI

„Milý archanděli Rafaeli, pomoz prosím prostřednictvím své božské přítomnosti a léčivé energie mým uším, aby byly zdravé a dobře fungovaly. Jsem připraven/a se oprostit od všeho zraňujícího, co jsem kdy slyšel/a, a chci slyšet pravdu.“

ÚZKOST

„Milý archanděli Rafaeli, uklidni prosím mou mysl i nervy svým smaragdově zeleným světlem. Pomoz mi uvolnit se a důvěřovat v to, že mí blízcí i já jsme v bezpečí a pod ochranou.“

UZLINY

„Milý archanděli Rafaeli, zaplav prosím mé uzliny svým uklidňujícím a léčivým smaragdové zeleným světlem. Děkuji ti, že podporuješ moje zdraví jasným vedením a léčivou energií.“

VÁHA

„Milý archanděli Rafaeli, předávám teď všechny své tíživé pocity a myšlenky tobě a Bohu. Cítím se lehce a má mysl i srdce jsou v dobré a bezstarostné náladě. Odstraň prosím všechna pouta strachu, která mě vážou k nezdravému jídlu a pití, a veď mé chutě a výběr stravy zdravým směrem.“

VAJEČNÍKY

„Milý archanděli Rafaeli, zalij prosím mé vaječníky svým smaragdově zeleným léčivým světlem, jehož záře odplaví všechny blokády nebo bolesti a pomůže jim správně fungovat. Děkuji ti, že mi jasně ukazuješ, co mám udělat pro své zdraví a celkovou pohodu.“

VLASY

„Milý archanděli Rafaeli, prosím vlij svou léčivou energii do mé pokožky na hlavě a do mých vlasů, aby mohly zdravě růst a byly zářivé, lesklé a plné života. Děkuji ti, že zahrnuješ každý jejich pramínek světlem a láskou.“

ZÁDA

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že do celých mých zad vléváš své smaragdové zelené světlo a podpíráš mě. Děkuji ti, že mi dáváš svou jemnou sílu, díky níž mohu stát zpříma pohodlně, s lehkostí a dobrým pocitem.“

ZÁPĚSTÍ

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi pomáháš udržet si pružnost. Jsem nyní připraven/a opustit všechno nezdravé, na čem dosud lpím. Děkuji ti, že vyléčíš má zápěstí a vrátíš jim plné zdraví a hybnost.“

ZÁVISLOSTI

„Milý archanděli Rafaeli, jsem nyní plně připraven/a vzdát se (jmenujte látku, po které nezdravě toužíte) výměnou za skutečné naplnění, klid a zdraví. Prosím, uvolni mé škodlivé vazby a uprav mé chutě tak, aby se obrátily k prospěšnému a smysluplnému jídlu, pití a chování. Prosím, pomoz mi prožívat nádherné pocity Boží lásky.“

ZUBY

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že omýváš mé zuby svou léčivou smaragdově zelenou energií. Děkuji ti, že se tvou zásluhou mohu radovat ze zdravých zubů.“

ŽALUDEK

„Milý archanděli Rafaeli, předávám nyní všechno, co mě rozčiluje, tobě a Bohu k transformaci a uzdravení. Vím, že si mohu dovolit přijímat události svého života s klidem a odevzdáním, protože mír dokáže zázračně léčit. Děkuji vám, že naplňujete můj žaludek svou léčivou energií a obnovujete dokonalou rovnováhu v mém trávicím systému.“

ŽEBRA

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že napravuješ má žebra a obnovuješ rovnováhu v celém mém těle. Jsem zdravý/á ve všech směrech, žiji v duchovní pravdě a děkuji ti za to, že mi pomáháš pohodlně a snadno dýchat.“

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že naplňuješ všechny mé žlázy svým smaragdově zeleným léčivým světlem a vyvažuješ a harmonizuješ hladiny mých hormonů, abych byl/a dokonale zdravý/á a cítil/a se dohře.“

ZVÍŘATA

„Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že dohlížíš na mé zvířecí přátele, léčíš je a ochraňuješ. Prosím, pomoz (jméno zvířete), ať se zcela uzdraví. Prosím, veď mě tak, ať mohu dobře pečovat o jeho zdraví.“

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.