Mandala

0

Mandala

– slovo pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu,znamená kruh, oblouk, magický oblouk.

Co je mandala

Do našeho jazyka toto slovo přinesl psycholog C. G. Jung. Dá se říci, že tak spojil východní filosofii se západní psychologií. Ve své podstatě a nejužším významu znamená „mandala“ kruhový obrazec se středem,z něhož (či do něhož) směřují symetricky uspořádané tvary. Mandala však nemusí být pouze kruh, jak ukazují např. indické jantary – kruh ve čtverci (spojení božského s pozemským).

Dá seříci, že mandala obklopuje člověka od nepaměti. Vyskytují se ve všech dobách, ve všech kulturách a ve všech zeměpisných šířkách.Nejedná se tedy o nic nového pod sluncem – vždyť i slunce, hvězdy, Země… to vše je mandala.

Mandala je květina, ciferník hodin, indiánský lapač snů, rozetové okno gotického kostela, egyptská pyramida, kruhový stůl vykládaný vzácným dřevem, meditační obrazec buddhistického mnicha, pouťový koláč z Hané, léčivé pískové obrazce indiánů, kruhy na vodní hladině při dešti, kruhová bludiště na podlaze katedrál, zdobené talíře, kruhové obřadní místo keltů, rotunda, kruhové dekorační obrazce (šperky, koberce, obrazy, aj.)…

působení mandalPůsobení mandal

Už mnohé staré národy věděly o síle schované ve středu mandaly a uměly ji využít. I my dnes můžeme využít této zvláštní síly a to jak při vytváření mandaly, tak při relaxaci s hotovou mandalou. Účinky malování a koncentrace na barvu známe všichni z dětsví, z omalovánek. Mandala může být takovými omalovánkami pro děti i pro dospělé.Díky svému uspořádání kolem středu se však může stát i něčím víc než pouhou relaxací s pastelkou. Může být terapeutickým nástrojem,prostředkem k poznání sebe sama, pomocníkem na cestě do našeho středu – do místa, kde vládne klid, harmonie a láska.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Co nám může poskytnout vytváření mandaly

 • zpracování emocí – mandala umožňuje dostat se do kontaktu s vlastními pocity a emocemi a dává tedy prostor pro jejich zpracování
 • zklidnění – kruhový obrazec s harmonicky uspořádanými prvky je předlohou pro duši, která se během kreslení snaží zaujmout stejně harmonický tvar, a proto se zklidňuje
 • získání energie – čas strávený sama se sebou ve vlastním rytmu je léčivý sám o sobě a pokud si dovolíte ponořit se do tvoření mandal, dostanete se do prožitku přítomnosti, čas plyne zdánlivě rychleji a tělo nabírá sílu a energii
 • získání vhledu – zachycením pocitu do mandaly a možnost jeho prohlédnutí si jako něco „mimo mě“ poskytuje možnost změnit to, co mi nevyhovuje (nejprve na papíře a následně i v životě)
 • zpracování šamanské zkušenosti – někdy pochopíme význam symbolů (a často to bývají symboly kruhové) a pocitů až po jejich zachycení na papír
 • zvýšení sebevědomí – po vytvoření mandaly často přichází pocit seberealizace, sebeocenění a spokojení sama se sebou
 • sebeléčení – do mandaly lze vložit energii, kterou právě potřebujete (už to může být léčivé samo o sobě) a výsledek pak můžete na sebe nechat působit jako léčivý obrázek
 • [irp]

Co nám může poskytnout již hotová mandala

 • získání energie, léčení – pokud si najdete čas na rozjímání s mandalou, které má podobný efekt jako její vytváření, můžete načerpat léčivou energii vloženou do mandaly
 • relaxace, zklidnění – pokud máte mandalu vystavenou na místě, kde na ni dobře vidíte, může vás pohled na ni na chvíli zastavit a zklidnit
 • přilákání andělů, víl, harmonizace místnosti – energii, která byla do mandaly vložena můžete využít také k navázání kontaktu s jemnohmotnými bytostmi

Když se na jakoukoli mandalu zadíváte, zjistíte, že je velmi dynamická. I zdánlivě statický dvojrozměrný obrázek „ožije“, pokud se zadíváte do jeho středu. Barvy se začnou prolínat, míchat, točit – jakoby tančit! Pokud budete tento tanec chvíli sledovat, zjistíte, že se Váš dech a tep se zklidňují, tělesné napětí se uvolňuje…

Použití mandalyPoužití mandaly

O mandalu se můžete zajímat z čistě estetických důvodů, ale také z důvodů její léčivé síly. Můžete se setkat s použitím mandaly jako podpory při léčbě fyzických, psychických i psychosomatických obtíží. Mandalu můžete využít jako pomůcku při relaxaci či meditaci,ale také jako průvodce při poznávání jiných kultur, jejich bohů a filosofických systémů. Mandala může být nástrojem pro psychoterapii s prvky arteterapie, ale také prostředkem k sebepoznávání s prvky artefiletiky. Neméně časté je i použití mandaly jako prostředníka k navázání kontaktu s anděly či jinými jemnohmotnými bytostmi. Ať už se rozhodnete použít mandalu jakkoli, jistě bude obohacením Vašeho života!

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Zdroj. Mandala-centrum.cz

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.