Tarotové karty

Snad každého někdy napadne, že by chtěl znát běh věcí příštích, aby se mohl v dané chvíli rozhodnout, jakým…

Andělé – dokument

Podobu andělů zná každý. Představujeme si je jako biblické postavy s bílými křídly, svatozáří a dobrým úsudkem. Ne…

Smutná zpráva

Vážení přátelé, kamarádi i návštěvníci stránek. S bolem v srdci a hlubokým zármutkem mi připadla smutná…