Andělé

0

Andělé jsou bytosti lásky a světla. Neodsuzují a vidí v nás tlukoucí srdce a nekonečné Božství. Vězte, že ať jste udělali nesčetné množství chyb, andělé vás nikdy neopustí, neboť milují bezpodmínečně. Pomáhají nám v každodenních záležitostech, je však nutné je o pomoc poprosit. Respektují totiž naši svobodnou vůli a neudělají nic co sami nechceme a o co nepožádáme. Nemyslete si, že anděly obtěžujete, protože to není pravda. Andělé pomohou s láskou a rádi. Nemusíte prosit nahlas, stačí je jen v duchu oslovit a říct, co vás trápí nebo co byste si přáli. I když se to třeba zpočátku nezdá, všechny prosby jsou vždy vyslyšeny. Udělají ale pro vás to, co je pro vás v danou chvíli nejlepší v souladu s vaší duší. Takže splnění prosby nemusí nutně znamenat přesně to, o co jste je žádali, pokud si to vaše duše přeje „trochu jinak“.

ANDĚLÉ

Slovo anděl (anglicky angel, německy Engel) je odvozeno z řeckého pojmu angelos, což znamená „posel“ nebo „vyslanec“. Andělé jsou posly Božími. Tito poslové existují v mnoha kulturách. Ale většinou jimi nejsou míněni andělé, jak je chápeme dnes my. Když zde hovořím o andělech, archandělech nebo zemských andělech, pak mám na mysli duchovní bytosti, jejichž úkolem je realizace Božího plánu a které nikdy neopustily vědomí Jednoty. Nikdy nebyly inkarnovány a ze své zkušenosti neznají závoj zapomnění. (andělé se však někdy inkarnují do lidské podoby, viz. odkaz Pozemští andělé)

Anděly můžete zavolat kdykoli, kdekoli a kvůli čemukoli. Pomohou vždy. Hledáte-li např. ideální práci, která vás bude naplňovat a i finanční ohodnocení stojí za to, rádi vás k ní zavedou, pokud nastal správný čas. Vnuknou vám myšlenku jít např. na určitou stránku na internetu, jít jinou cestou než obvykle, kde narazíte na plakát s možností zajímavé práce apod. Možností je mnoho, neříkejte ale andělům, jak co mají udělat. Jsou velmi inteligentní bytosti, mají schopnosti a možnosti, jaké si lidé ani nedokáží přestavit. Naše pozemské myšlení je velmi omezené, proto vás často jejich nápady a řešení mohou docela překvapit. Naprosto jim vše odevzdejte a zachovejte víru. Pak jde vše nečekaně rychle a hladce. Andělé spolupracují s archanděly. Nám stojí blíž andělé, kteří mají rozličné úlohy: andělé hojnosti, andělé léčení, andělé moudrosti, andělé lásky a mnoho dalších. Přesto můžeme vnímat i archanděly, pomáhající nám pochopit Boha a navracející nás zpět k jednotě. Každý archanděl pomáhá v jiné oblasti, proto vám zde popíši některé z nich

Jak svým andělům naslouchat

To, že jste během svého života zaslechli hlasy svých andělů nebo jiných duchovních bytostí, je velmi pravděpodobné.

Pamatujete se na některou z následujících situací?

– Při probuzení zaslechnete odhmotnělý hlas volající vaše jméno

– Zničehonic zaslechnete překrásnou, nebesky znějící melodii.

– Opakovaně slyšíte určitou píseň, ať už vám zní v hlavě nebo ji zaslechnete v rádiu.

– Slyšíte hlasitý, pronikavě zvonivý zvuk v jednom uchu.

– Zaslechnete konverzaci, v níž cizí člověk říká přesně to, co potřebujete slyšet.

– „Náhodou“ zapnete televizi nebo rádio v okamžiku, kdy se tam odehrává důležitá diskuze.

– Slyšíte hlas zemřelého člověka, kterého jste milovali – ať už ve vaší mysli, ve snu nebo odněkud zvenčí.

– Zaslechnete odhmotnělý hlas žijícího člověka, kterého milujete. Později vyjde najevo, že právě v tu chvíli potřeboval     vaši pomoc.

– Slyšíte telefon nebo zvonek u dveří. Nikdo tam není, ale vy cítíte, že se váš zemřelý bližní snaží získat vaši pozornost.

– Odhmotnělý hlas vás varuje nebo vám přináší důležitý vzkaz, který obohatí váš život.

Hledáte ztracený předmět a modlíte se za jeho nalezení; vzápětí uslyšíte hlas, který vám říká, kde se předmět nachází.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 130 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Napsat komentář