Jména andělů

1

Andělé jsou všude kolem nás.

Stále nám našeptávají do ucha, co bychom měli dělat, jak si usnadnit život, ale málo kdo je poslouchá.

 • A’albiel – anděl ve službách archanděla Michaela
 • Aban – anděl října. On také vládne 10 dnům měsíce
 • Abariel – anděl obřadního magického průběhu užívaného pro invokaci
 • Abasdarhon – nejvyšší vládnoucí anděl páté noční hodiny
 • Abdals (náhradníci) – 70 tajemných duchů, jejichž identita je známá jen bohu a jejichž řízením svět pokračuje. Když jeden z nich umře (oni nejsou nesmrtelní) další je tajně jmenován Bohem
 • Abrid – anděl letní rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
 • Abel – Anděl čtvrtých nebes rozhodující v den Páně, jeden z 12-ti sil, které soudí duši po jejím příchodu do nebe.
 • Abuzohar – jeden z andělů luny a reagující na magické vzývání
 • Aciel – padlý anděl?
 • Acheliah – způsobuje zaujetí jiných pro tebe
 • Achaiah – on je Seraphim, anděl trpělivosti a objevitel tajemství přírody
 • Adatiel – umožňuje cestovat na létajícím plášti, padly anděl?
 • Adnachiel – panuje nad znamením Lukostřelce. Ti, kdo se narodí v tomto znamením, se k němu mohou modlit za zvláštní ochranu a požehnání, ostatní za duchovní dar svobody, poctivosti a družnosti
 • Adnai – anděl, jehož jméno je vepsáno do pentagramu planety Venuše
 • Adoniel – anděl loterie, štěstí, hazardu, obchodu a úspěchu
 • Aduachiel – anděl měsíce listopadu, spojený s řízením vladařské lodě znamení Lukostřelce.
 • Af Bri – anděl provádějící kontrolu nad deštěm
 • Afriel – uděluje mládí, ráznost a vitalitu
 • Afsi khof – anděl panující měsícům červenci a srpnu
 • Aftiel – anděl soumraku
 • Agiel – jehož jméno je vepsáno do prvního pentagramu planety Merkur. Je vedoucí inteligence planety Saturn
 • Aha – anděl řady panství, duch ohně užívaného v kabalistických magických operacích
 • Ahadiel – andělský prosazovatel zákona
 • Akatriel(Akrasiel) – anděl odkrývající božské mystéria a anděl výzvy
 • Alimon – ty, kdož jej vyvolají chrání před následky střelných ran a z ostrých nástrojů. Jeho pomocníci jsou andělé Reivtip a Tafthi
 • Altarib – anděl, který cvičí vládě nad zimou. On může být vyvolán v magickém obřadu
 • Amabael – anděl s panstvím nad zimou
 • Amabiel – anděl vzduchu a úterý. On vládne planetě Mars. Amabiel je jeden z andělských sil odpovědných za lidskou sexualitu
 • Amaliel – anděl trestu a slabosti
 • Amatiel – drží panství nad ročním obdobím jara. Obracíme se na tohoto anděla k pěstovaní naděje, znovuzrození, nových začátků a pozitivních očekávání v našem srdci a mysli
 • Ambriel – tento anděl nás inspiruje k jasné komunikaci, abychom mohli lépe mluvit naši vlastní pravdu. Ambriel je také považovaný za anděla generální ochrany. Ambriel řídí znamení Blíženců a měsíce května. Ti, co jsou narozeni pod tímto znamením se modlí k Ambrielovi za zvláštní požehnání a ochranu
 • Amitiel – anděl míru, lásky, pravdy, porozumění a rovnosti
 • Anachiel – pomáhá vám jednat s lidmi
 • Anael – jeden z 7 andělů stvoření, archanděl, anděl studentů a učitelů. Odpovídá za lidskou sexualitu. On kraluje na pevnině a má panství nad Měsícem, padlý anděl (?)
 • Anafiel – šéf soudu andělů
 • Anahita – ženský anděl vysoké hodnosti. Ona je „neposkvrněná, je duchem vody a země“
 • Ananiel – jeden z početných strážců jižního větru
 • Anauel – anděl chránící obchod a bankovnictví
 • Anfial – jeden z 64 andělů správců nebeské dvorany
 • Angerecton – anděl vyvolaný v magickém obřadu, výslovně při vzývání dýmu
 • Aniel – jeden z početných andělských stráží vrat západního větru. Dává duševní sílu, jasnozření a sny
 • Anitor – vysoký svatý anděl, vyvolaný v magickém obřadu
 • Anixiel – jeden z 28 andělů řídících 28 sídel luny
 • Anthriel – toto je anděl rovnováhy a harmonie vedoucí nás ke zdrženlivosti a pomáhající nám zůstat vždy klidný
 • Anunna – andělé, kteří jsou pozemskými duchy
 • Apollyon/Abaddon(Ničitel) – hlídač propasti
 • Apragsin – božský posel povolaný Bohem k meči
 • Aquariel – otevírá dveře vnímání k smrti těch, kdo ho prosí. Inspiruje lidstvo k duchovní vývoji
 • Aralim – přinaší ochranu domova a lásky. Poskytuje důvěru a sebeúctu
 • Arariel (Azareel, Uzziel) – nositel pošetilosti a jeden z 7 andělů s panstvím nad pevninou. Vládne léčivým vodám země a je andělem rybářů
 • Arathiel – anděl prvního hodiny noci
 • Arauchia – anděl pomáhájící nám srovnat se se zradami a lží
 • Arbatel – anděl odhalení
 • Archer – řídící duch Vodnáře
 • Archons – andělé postaveni národy. Archons jsou prvotní planetární duchové. Jsou jimi Uriel, Michael, Raphael, Gabriel, Shauil a Cassiel
 • Ardarel – anděl ohně
 • Ardouisur – ženský cherub, je andělem plodnosti a dává snadný porod a mateřské mléko. Ona je volaným „dárcem živé vody“
 • Arehanah – ukazuje vám cestu k vznešenému životu
 • Arel – anděl ohně. Jeho jméno je vepsáno do sedmého pentagramu Slunce. Může být také vyvolán v obřadu magie. Anděl zdravého rozumu
 • Arella – posel
 • Arial – anděl vedoucí lidskou duši k věčnosti, nebesům nebo peklu
 • Arias – anděl vůně
 • Ariel – lvice boží, vzdušný nebo vodní éterický duch. Velký anděl nových začátků v živote, padlý anděl(?)
 • Armisael – anděl lůna
 • Arzal – jeden z čtyř andělů, kteří jsou „skvělí a laskaví andělé“. Jsou vyvolaní na přání podílet se na tajemství moudrosti Stvořitele
 • Asaph – vůdce houfu andělu opěvujících Boha
 • Asasiel – anděl čtvrtku, sdílející vládu se Sachielem a Cassielem
 • Ashriel – jeden z sedmi andělů s panstvím nad pevninou. On je anděl, který oddělí duši od těla v době smrti. On může také vyléčit hloupost
 • Asmodej – anděl ničitel, padlý anděl(?)
 • Asron (slib boží) – šéf 63 strážných andělů sedmi nebes
 • Assiel – anděl hojivý
 • Ataphiel – anděl podpírající nebesa třemi prsty
 • Atar – duch ohně
 • Attaris – zdroj známek zimy
 • Atel – anděl čtvrtých nebes a také anděl vzduchu
 • Athanatos – kouzelný duch planety Merkur, anděl skrytých pokladů Attarib – jeden z ctyř andělů zimy a zdroj známek zimy
 • Atuesuel – jeden z osmi andělů všemohoucnosti. On je povolán „vykouřit netvory pekla“
 • Auel – anděl slunce
 • Auphanim – učí magii a okultním vědám
 • Auphonim – anděl cestování a sportu
 • Auriel(světlo boží) – jeden z 72 andělů zvěrokruhu
 • Ausiul – anděl s panstvím nad Vodnářem
 • Ayib – duch planety Venuše
 • Aymelek – anděl Měsíce
 • Ayscher – služební anděl pro kabalisty v magických obřadech
 • Azacachia – anděl porážky všech nepřátel
 • Azael(koho bůh posílí) – jeden z 2 andělů, další je Ouza(Aza). Oni sestoupili z nebes a byli svrženi, hlídač skrytých pokladů
 • Azariel – anděl léčivé vody země
 • Azbuga(h) – jeden z 8 velkých trůnů andělských
 • Azer – anděl elementu ohně
 • Azliel – anděl vzývání
 • Azrael – anděl smrti
[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]
 • Babiel – anděl ctnosti, kuráže a motivace
 • Bagdial – anděl pečující o nové příchozí v nižších nebesech. Říká se, že je smyšlený
 • Bahram – anděl vítězství
 • Balidet – sobotní anděl vzduchu
 • Ballaton – anděl objevující se na externím kruhu pentagramu Šalamouna
 • Balthial – jeden z sedmi planetárních andělů a stojí nad duchem žárlivosti
 • Barachiel – hlídač a živitel dětí božích vládnoucí nad sobotou. Archanděl přidělený Bohem k dozírání nad Jeho adoptovanými dětmi a transformovanými dušemi na všech jejich cestách k nebeskému domovu
 • Baradi’el – anděl třetích nebes
 • Barakiel (Barkiel, Barbiel)(osvícení boží) – laskavý anděl úspěchu, bohatství a štěstí, symbol osvícení, jeden z 7 archandělů, řídí radu seraphu
 • Barbiel – (Burbiel?), anděl října, padlý anděl(?), činí člověka nezranitelným
 • Barchiel – anděl znamení štíra a ryb, anděl únoru, soucitu a vnitřní síly
 • Bardiel – jeden ze dvou andělů krupobití
 • Bareschas(začátek) – velký anděl vyvolaný k opatření ženy
 • Bariel – anděl 11 hodiny a anděl dlouhého života a budoucího znovuzrození
 • Barkiel – anděl osvícení (Uriel také měl tento titul).
 • Barkiel je také jeden z andělů února a je citovaný jako jeden z archandělů. Anděl úspěšný v bojování s démony
 • Barpharanges – anděl trestu
 • Bartzachiah – zastavuje bezuzdnost
 • Baruch (požehnaný) – vedoucí anděl strážný stromu života
 • Bathor – jeden z sedmi Olympijských duchů, známý jako správce nebes
 • Beburos – jeden z devíti andělů, který bude vládnout „na konci světa“
 • Bedaliel – dává tělu energii a vitalitu
 • Beelzebub – Pán much, padlý anděl(?)
 • Behemiel – anděl s panstvím nad bestiemi
 • Belial – padlý anděl(?), duch falše
 • Ben Nez (jestřáb) – jméno pro anděla Rubiel/Ruhiel. Ben Nez cvičí vládu nad větrem
 • Benad Hasche (dcery boží) – ženští andělé uctívání Araby
 • Betheuel – jeden z řídících andělů zvěrokruhu
 • Blaef – páteční anděl vzduchu
 • Boel (bůh je v něm) – jeden z sedmi exaltovaných trůnů, rezident v prvních nebesích. Boel drží čtyři klíče k čtyřem koutům země. On řídí planetu Saturn.
 • Bualu – jeden z andělů všemohoucnosti
 • Burchat – anděl vzduchu sloužící v čtvrtých nebesích. On řídí neděli a je jedním z poslů Slunce
 • Butator – anděl kalkulací. On slouží v třetí hodině dne
 • Cabriel – anděl s panstvím nad znamením Vodnáře. On je jedním z šesti andělů dlících nad čtyřmi částmi nebes
 • Cadmiel – anděl zajištující dosažení lidských osudů
 • Cafiel – padlý anděl(?), způsobuje bouřku
 • Cahetel – jeden z 8 seraphimů, zvetšuje a zlepšuje plodiny, jeden z 72 andělů uchovávajících jméno boží. S ním koresponduje anděl Asicat
 • Calliel – jeden z trůnů sloužící ve druhých nebesech, má přinést okamžitou pomoc během protivenství
 • Caluel – anděl středy. Spolu s Callielem má přinést okamžitou pomoc během protivenství.
 • Camael (Kemuel) (Kamael) – anděl z řady sil, personifikace božské spravedlnosti, anděl krásy, radosti, štěstí a síly v mezilidských vztazích, seraph (?), padlý anděl(?)
 • Cambiel – vládce znamení Vodnáře a anděl deváté hodiny. Anděl pro pro zvýšení inteligence
 • Cambill – anděl osmé hodiny noci
 • Capabile – jeden ze tří andělských poslů Slunce
 • Caphriel (silný anděl) – šéf vládce sedmého dne, on je vyvolaný při zaklínání planety Saturn
 • Caracasa – anděl jara spolu s Corem, Amatielem a Comissorosem
 • Cassiel – vládce soboty. Anděl osamělosti a slz
 • Castiel – anděl čtvrtku
 • Cathetel – tento anděl strážný zahrady zvyšuje růst plodů a udržuje je zdravé. Cathetel inspiruje lidskou rasu v milování všech bytostí přírody.
 • Cedr – anděl řídící jih
 • Chabalym – seraph nebo cherubín vyvolaný v kabalistickém magickém obřadu
 • Chaioth – dává představivost a fantazii
 • Chaldkydri – archanděl paprsků Slunce, uprostřed mezi cherubem a seraphem. Oni mají 12 křídel
 • Chamuel – tento anděl podporuje snášenlivost v lidském srdci
 • Chamyel – jeden z 15 trůnů
 • Charbiel – anděl společného osudu
 • Charman – anděl jedenácté hodiny noci
 • Charms – anděl deváté hodiny dne
 • Charoum – anděl předsedající směru sever. My obrátíme se na Charoum pro schopnost ocenit mlčení a držení tajemství. Zajišťuje zemi před nadbytkem deště, záplavy a vichřice
 • Chasan – anděl vzduchu
 • Chaschmalim – anděl brilantních myšlenek a vynálezů
 • Chasmali – učit hypnotickému svádění
 • Chassan – dává síla a kontrola
 • Chassiel – jeden z duchů Slunce
 • Chaylon – seraph nebo cherub vyvolaný v obřadu magie
 • Chayo – trůn vyvolaný v magických zaklínáních. Jeden z 15 andělů uvedených v šesté a sedmé knize Mojžíšově
 • Chayyiel – šéf svatých (cherub)
 • Cheratiel – anděl šesté hodiny noci
 • Cheriour (strašný anděl) – On potrestá zločin a stíhá kriminálníky
 • Chermes – anděl deváté hodiny noci
 • Chismael – duch planety Jupiter
 • Chockmahel – tvoří námluvy k dalšímu sexu
 • Chosniel (kryt) – anděl vyvolaný pro udělení dobré paměti a otevřeného srdce
 • Colopatiron – anděl svobody nebo nezávislosti. Jakéhokoliv druhu: ekonomický, tvořivý, duchovní nebo psychologický
 • Comato(s) – vyvolaný anděl
 • Commissoros – jeden z čtyř andělů jara
 • Corabael – pondělní anděl dlící v prvních nebesích, vyvolaný ze Západu
 • Corat – páteční anděl vzduchu, vyvolaný z Východu, bydlící v třetích nebesích
 • Cruciel – anděl třetí hodiny noci
 • Cupra – zosobnění světla
 • Dagiel – anděl s panstvím nad rybami
 • Dalquiel – jeden ze tří princů třetích nebes, další dva jsou Jabniel a Rabacyal, všichni vládnounad ohněm
 • Damabiah – anděl řady andělů s panstvím nad staviteli lodí
 • Dameal – anděl úterý přebývající v pátých nebesích
 • Daniel (bůh je můj soudce) – anděl řady knížectví, pravděpodobně jeden ze skupiny padlých andělů, drží moc nad právníky
 • Darel – správce světla, on je andělem „první pomoci“, On je odpovědný za realizaci světla a milujících energií
 • Degaliel – anděl, jehož jméno je vepsáno do třetího pentagramu planety Venuše
 • Derdekea – silný ženský anděl, který sestoupí na zemi pro záchranu lidstva, ona je známá také jako vrchní matka
 • Devecia – dává rovnováhu, klid a mír
 • Dina – učil lidstvo po stvoření světa sedmdesát různých jazyků, je to anděl inspirující k moudrosti, znalosti a lásce k učení
 • Diniel – on je anděl “ vázající jazyk vládce“
 • Djibril – pravdivý duch
 • Djin – pomocník archanděla Gabriela, on je král sféry ohně
 • Donachiel – poskytuje všem citům cíl
 • Donel – jeden z početných andělských stráží
 • Donquel – anděl lásky
 • Douma(h) – anděl mlčení a ticha smrti
 • Dracon – anděl šesté hodiny noční
 • Drop – ženská nebeská síla, která sestoupí na zemi pro záchranu lidstva
 • Duchiel – anděl pomáhající držet mysl a tělo mladé
 • Egalmiel – on je andělem přitažlivosti
 • Eheres – anděl vyvolaný hněvem
 • Eiael – anděl s panstvím nad okultními vědami a dlouhověkostí, je vyvolán žalmem 36
 • Eirnilus – anděl s panstvím nad ovocem, on je také jeden z duchů šesté hodiny
 • Eistibus – duch věštby, jeden z duchů čtvrté hodiny
 • El-Adrel – anděl vyvolaný hudbou
 • El Auria – anděl plamenu a je srovnáván s Ourielem nebo Urielem
 • El El – jeden z andělských stráží
 • Elamiz – anděl jedenácté hodiny noční
 • Elimiel – anděl inteligence
 • Eloa – ženský anděl narozený ze slz Ježíše
 • Elomeel – jeden z vedoucích andělů ročních období
 • Elomnia – jeden z vedoucích andělů třetích výšek
 • Enediel – jeden z 28 anděl 28 příbytků Měsíce
 • Enejie – anděl pečetě vyvolaný v magickém obřadu
 • Eoluth – cherub pro serapha užívaného kabalistou
 • Erosoti – anděl Marsu
 • Eschiel – anděl zastavující sebezničení
 • Esme – laskavý ochránce
 • Espiacent – anděl úspěchu práce
 • Ethnarchs – andělé s pravomocí nad národy
 • Eth (čas) – andělská síla zajišťující, aby „všechny události probíhaly v jejich stanovené lhůtě“
 • Euchey – anděl vyvolaný zaříkáváním zlých duchů
 • Eudaemon (Daemon) – dobrý duch, jeden z řeckých termínů pro anděly
 • Eurabatres – anděl planety Venuše
 • Ezechiel – archanděl Ezechiel, anděl smrti a přetvoření
 • Ezgadi – andělské jméno použité v kouzelnickém obřadu pro úspěšné dokončení cest
 • Ezrieli – andělské jméno nalezené na Aramejském svitku z Mrtvého moře
 • Famiel – páteční anděl vzduchu, pobývá v třetích nebesích
 • Favardin – anděl března, on řídí 19.den měsíce, jeden z cherubínů
 • Fracie – úterní anděl, pobývá v patých nebesích
 • Fromzon – anděl třetí hodiny noční
 • Furlac – anděl země
 • Futiniel – anděl páté hodiny denní
 • Gabi – sladká forma Gabriela
 • Gabriel(bůh je má síla) – jeden ze dvou nejvyšších andělů, on je anděl milosrdenství, snu, nositel zpráv, zmrtvýchvstání, pomsty, smrti a odhalení. On je vládnoucí anděl prvních nebes. On je archandělem a poslem Boha. On je prostředník mezi nebesy a zemí On je andělem ledna
 • Gabuthelon – anděl patřící mezi devět andělů, jež panují „na konci světa“
 • Galearii(pozemní síly sloužící) – Galearii jsou nejnižší pozice andělů
 • Galgaliel – šéf andělů kola Měsíce
 • Galmon – andělský strážce čtvrtých nebes
 • Gamiel – nejvyšší vládnoucí anděl první hodiny noční
 • Gargatel – jeden ze tří andělů léta. On jedná v konjunkci s Tariel a Gaviek
 • Gaspard – duch vyvolaný v magickém obřadu
 • Gazardiel – anděl s panstvím nad Sluncem, modlíme se k němu za nevinnost, obnovu, probuzení a osvícení
 • Gedariah – dohlížející šéf andělů třetích nebes
 • Geliel – jeden z 28 andělů řízení 28 sídel Měsíce
 • Geno – anděl řady sil
 • Germael(majestát boha) – anděl seslaný Bohem stvořit Adama z prachu (také Gabriel)
 • Gethel – anděl postavený nad skrytými věcmi
 • Ghedoriah – mění špatnou osobnost na dobrou
 • Giel – anděl s panstvím nad znamením Blíženců
 • Glauron nebo Glaura – prospěšný duch vzduchu
 • Glmarij – anděl třetí hodiny dne
 • Gmial – jeden z 64 strážců sedmých nebes
 • Gonael – jeden z početných stráží bran Severu
 • Gotzone – posel
 • Gradiel (moc boží) – anděl planety Mars
 • Grasgarben – on řídí znamení Vah
 • Gurid – anděl letní rovnodennosti, efektivní proti zlému oku
 • Gutrix – anděl čtvrtka
 • Haatan – duch ukrývající poklady
 • Habbiel – pondělní anděl prvních nebes, on nás obrací k loajální lásce a romanci
 • Hadakiel – on řídí znamení Vah
 • Hadiya – průvodce po spravedlnosti
 • Hafaza – skupina andělů, oni chrání lidi před džiny, lidmi a satanem
 • Hahahel (Hahael) – anděl řady ctností, chrání misionáře
 • Hahaiah – On ovlivňuje mysl a odhaluje skryté mystéria
 • Hakamiah – jeden z cherubů (vyvolaný proti zrádcům) a ochránce Francie
 • Hakem – andělská stráž čtvrtých nebes
 • Halacho – duch náklonnosti a duch jedenácté hodiny
 • Halliza – jméno anděla
 • Haludiel – anděl čtvrtých nebes seslaný den Páně
 • Ham Meyuchad – anděl
 • Hamal – anděl s panstvím nad vodou
 • Hamaliel – anděl měsíce srpna, vládce rady ctnosti, vládce nad znamením Panny
 • Hamatiel – řídí znamení Panny
 • Hamied (Miracles) – slavný anděl zázraku. On je tak bělostný, že můžete vidět jeho neuvěřitelné oči prosvítat skrz. On je dárcem intenzivní lásky
 • Hananiel(milost daná bohem) – vládce ročních období, archanděl
 • Haniel (Anael) – šéf řady ctností, jeden ze 7 archandělů, vládce prosince
 • Hannuel – anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
 • Hantiel – anděl třetí hodiny denní
 • Haqadesh – zastavuje duševní útoky
 • Harabael – anděl s panstvím nad zemí
 • Harahel – ochránce knihoven, archívů, škol a univerzit
 • Harshiel – váže kouzelníky (spolu s Michalem, Gabrielem, Sarphielem a Azraelem)
 • Harudha – ženský anděl vládnoucí elementu vodě
 • Harviel – andělská stráž druhých nebes
 • Hasmed – anděl zničení a jeden z pěti andělů potrestání
 • Hasmodia – duch Měsíce
 • Hatiphas – duch nádhery
 • Haven – jeden z 12 duchů vládnoucí 12 hodinám dne, je duchem důstojnosti
 • Hayyel – chrání divoká zvířata spolu s Thurielem, Mtniel a Jehiel
 • He’el – vládce ročních období
 • Heiglot – anděl sněhových bouří
 • Helemmelek – anděl řídící jedno z ročních období
 • Helison – jeden z pěti andělů výšin. Dalšími jsou Alimiel, Gabriel, Barachiel a Lebes
 • Hismael – duch planety Jupiter
 • Hizarbin – duch moře a jeden z duchů druhé hodiny
 • Hizkiel – jeden z početných stráží v severní bráně
 • Hngel – anděl letni rovnodennosti a efektivní proti zlému oku
 • Hod – objevuje přátele, nepřátele a tajemství mysli
 • Hodniel – anděl s předpokládanou mocí léčit hloupost u mužů
 • Hormuz – anděl mající v péči první den Měsíce
 • Humastrav – pondělní anděl, dlí v prvních nebesích
 • Husael – anděl sloužící v třetích nebesích
 • Hypezokos (květ ohně) – jeden z nezbytných, účinných a elementárních pravidel
 • Hyperachii – skupina archandělů řídící vesmír
 • Iacoajul – anděl jedenácté hodiny noční
 • Iadara – anděl řízený znamením Panny
 • Iahhel – inspiruje k rozjímání a osvícení. Dozírá nad filozofovi, poskytuje pomoc při meditaci
 • Iahmel – anděl s panstvím nad vzduchem
 • Iax – anděl při emočních potížích
 • Iciriel – jeden z 28 andělů vládnoucí 28 sídel Měsíce
 • Idrael – andělská stráž páté nebeské síně
 • Iedidiel – anděl povolaný v obřadu vzývání
 • Ieiaiel – anděl budoucnosti
 • Ielahiah – on chrání smírčí soudce
 • Ietuqiel – anděl vyvolaný ženami v porodu
 • Ikkar Sof – andělský vládce měsíců ledna a února
 • Imriel(výmluvnost bozi) – andělský vládce měsíců května a června
 • In Hii – jeden z andělů Polárky
 • Ioelet – anděl vyvolaný k vymítání démonů
 • Iofiel (Yofiel, Zophiel) – jeden z 7 archandělů šéf řady mocí
 • Ionel – archanděl zdraví
 • Irel – anděl obývající pátá nebesa. On vládne úterý
 • Irin (hlídači) – dvojice andělů dlící v šestých nebesích. Irin, spolu s dvojčetem Qaddisin představují vrchní soud nebeského dvoru
 • Isda – anděl jídla
 • Ishim – zvyky/fetiše/hříchy
 • Ishliah – jeden z andělů řídících Východ
 • Isma’il – anděl strážný vyvolaný v obřadu zaříkání a dlící v prvních nebesích
 • Ismoli – velká utěšitelka. Vládce andělů vzduchu, která operuje v pondělí
 • Israfel – tento anděl hudby inspiruje lidi zpívat, hrát na hudební nástroje a skládat hudbu
 • Ithuriel(objev boží) – anděl pomáhající zastavit kouření a všechny touhy
 • Itkal – anděl tvořící harmonické vztahy mezi lidmi
 • Itqal – anděl citu
 • Jael – jeden z dvojice cherubů milosrdenství, řídí znamení Vah
 • Janiel – anděl pátých nebes, vládnoucí v úterý
 • Jariel – anděl božské tváře
 • Jazar – anděl, který si vynutí lásku. Také anděl sedmé hodiny dne
 • Jazar – génius, který „přinutí lásku“. Také sedmé hodiny dne
 • Jeduthun – on je Pán sboru v nebi
 • Jehoel – on je prostředník nevyjádřitelný slovy, on je princem přítomnosti
 • Jehudiel – vládce pohybu nebeské sféry
 • Jehuel – princ ohně
 • Jeliel – anděl, jehož jméno je vepsáno do stromu života. On ovládá osud králů. On inspiruje vášeň mezi pohlavím
 • Jerazol – anděl síly
 • Jeu – velký anděl, strážce světla a uspořádání kosmu
 • Jhudiel – nositel boží milosrdné lásky
 • Jophiel (tvořivá síla) – učí nás vědomě objevit světlo uvnitř
 • Joustriel – anděl šesté hodiny dne
 • Jukar – princ nad všemi anděly
 • Jehudiel (ten, který se ptal boha) – vládce pohybů nebeské sféry
 • Kabniel – anděl vyvolaný pro vyléčení hlouposti
 • Kabshiel – anděl udělující přízeň a sílu.
 • Kadi(el) – páteční anděl sloužící v třetích nebesích
 • Kakabel – jeden z andělů souhvězdí
 • Kamali – duch ochránce
 • Kandile – jeden z devíti svatých andělů
 • Karoz – andělský zpravodaj
 • Katzfiel – andělský princ meče a strážce šestých nebes
 • Kemiel – jeden z 70 andělů vyvolaných v době porodu
 • Kepharel – anděl stromu granátového jablka
 • Kerub – anděl knih a moudrosti, porážky ďáblů
 • Kerubim – anděl vašich dcer
 • Kfial – jeden z 64 andělů dohlížejících nad sedmími nebesy
 • Kirtabus – duch jazyků a deváté hodiny
 • Kmiel – působí proti zlému oku
 • Kokaviel – anděl povolující nemožné věci
 • Korniel – jeden z početných andělských stráží
 • Kotecha – anděl pečeti
 • Kutiel – anděl vyvolaný v souvislosti s používáním božských tyčinek
 • Kyriel – jeden z 28 andělů řídících 28 sídel Měsíce
 • Labezerin – duch úspěchu. On slouží ve druhé hodině dne
 • Labusi – jeden z 5 andělů všemohoucnosti
 • Lahariel – anděl slehnutí, také pomocník archanděla Michaela
 • Lamach – anděl, který vykonává vládu nad planetou Marsem
 • Lemanael – duch Měsíce
 • Lamediel – anděl čtvrté hodiny noci
 • Larzod – jeden z „skvělých a benevolentních andělů“, pro získání nějakých moudrostí Stvořitele
 • Lazai – anděl vyvolaný v zaříkání ohně
 • Lebes – jeden z hlavních andělů
 • Lecabel – anděl s kontrolou nad rostlinstvem a zemědělstvím, a jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno boží
 • Lelahel – anděl zvěrokruhu, panujícím nad láskou, uměním, vědou a bohatstvím
 • Leliel – jeden z andělských vládců noci
 • Lepha – anděl pečetě
 • Liwet – tento anděl vládne myšlenkám a vynálezům
 • Logos – nejstarší anděl
 • Luel – anděl vyvolaný užitím božských tyčinek
 • Lucifer(světlonoš) – jinak Nadanniel, vládce dopoledne a Večernice, nejjasnější anděl, dítě světla a bohužel padlý anděl
 • Luma’il – anděl strážný
 • Madimel – anděl zastavující chudobu a obavy
 • Mach – anděl vzývání neviditelného
 • Machidiel(plnost boha) – řídí měsíc březen, při vzýváni tužeb dívek
 • Madan – anděl panující nad planetou Merkur
 • Mador – anděl čtvrté nebeské síně
 • Mael – vládnoucí archanděl vody, anděl prvních nebes
 • Mahadeo – jeden z 11 andělů se 3 očima reprezentující slunce, Měsíc a oheň. Mahadeo také má (nebo měl) pět hlav
 • Mahananel – jeden z početných strážců Severního větru
 • Mahariel – anděl Ráje. On poskytne novou duši pro očištěné lidi
 • Mahzian – anděl udělující zrak
 • Maion – anděl s panstvím nad planetou Saturn
 • Maktiel – anděl s panstvím nad stromy
 • Malachim – anděl magie a metafyziky
 • Malaika – anděl
 • Malkiel – přináší úspěch
 • Maltiel – páteční anděl vládce v třetích nebesích, učitel anděle Elijah
 • Mamarao – léčí duševní potíže
 • Manakel – anděl vodních živočichů
 • Manu – anděl osudu
 • Margiviel – anděl tváře a andělská stráž čtvrtých nebes
 • Marguel – padlý anděl(?)
 • Maroch – anděl páté hodiny dne
 • Mastho – duch klamu. On je jeden z nálad desáté hodiny
 • Matarel – anděl deště. On je jeden z vládců světa
 • Mathlai – anděl středy a vládce třetích nebes
 • Mebahiah – anděl s panstvím nad morálkou a náboženstvím
 • Mehiel – anděl chránící profesory, řečníky a autory
 • Melakim – anděl dětského bezpečí
 • Melech – anděl řady sil
 • Melek – anděl
 • Melioth – jeden z devíti andělů řídících běh nebes a země
 • Melkajal – andělský vládce března
 • Memuneh – anděl snů
 • Mercury – anděl pokroku
 • Meresijm – anděl první hodiny dne
 • Meros – anděl deváté hodiny dne
 • Meriarijim – hlavní anděl noci
 • Messiach – anděl vyvolaný vzýváním
 • Metatron – kancléř nebes, nejvyšší síla hojnosti, princ velké utěšitelky. On je odpovědný za výživu lidstva. On spojuje lidské a teologické. On zápasil s Jakubem. Jeho ženský ekvivalent je Shekinah. Jeho dvojče bratr je Sandalphon, je vybavený 36 páry křídel a nesčetnýma očima. On dlí v sedmých nebesech oslnivější než Slunce. Metatron je považovaný za mocnější než Michael nebo Gabriel. Metatron je učitel předčasně mrtvých dětí v Ráji
 • Meshabber – anděl mající na starost smrt zvířat
 • Mibi – velká utěšitelka
 • Micah (božský plán) – dozírá na duchovní vývoj
 • Michael – andělsky šéf podporující milosrdenství, lítost, pravdu, posvěcení, požehnání, nesmrtelnost, trpělivost a miluje lidstvo. Je ochranou pro dobré. Anděl nespavosti. On posílí naše nálady v těžkých časech
 • Michal – anděl obhajoby a božské ochrany
 • Midael – šéf nebeské armády. Anděl řady válečníků
 • Miel – anděl středy a jeden z andělů planety Merkur
 • Mihr – anděl vládnoucí měsíci září a 16.dni v měsíci.
 • Mihr dozírá nad přátelstvím a láskou
 • Mikael – anděl ovlivňující rozhodnutí panovníků
 • Mikhar – jedna z nebeských sil s panstvím nad jarními vodami
 • Mikiel – jeden z andělů zvěrokruhu
 • Miniel – velký anděl navozující lásku v jinak chladné a neochotné dívce
 • Miri – anděl hodiny
 • Mithra – svítící bůh, má 1000 uší a 10,000 očí, v nebi přiřadí spravedlivě místo duším
 • Mitzgitari – anděl sedmé hodiny
 • Mizan – anděl
 • Moakkibat – anděl panských aktivit
 • Modiniel – jeden z duchů planety Mars
 • Monachiel – přináší lásku
 • Morael – anděl úcty nebo obavy. On vládne nad srpnem a zářím. On má sílu dělat všechno neviditelným
 • Mordad – anděl smrti
 • Mqttro – anděl pečující o syny lidí
 • Mumiah – vládne přírodním vědám, medicíně a fyzice, uděluje zdraví a dlouhověkost, tvoří zázraky
 • Munkir a Nakir – andělé ukazující utrpení pekla
 • Mupiel (z úst božích) – anděl vyvolaný pro získání dobré paměti a otevřeného srdce
 • Murdad – anděl července, je někdy srovnáván s Azraelem. On oddělí duši od těla v smrti
 • Muriel – anděl měsíce června, anděl třetí hodiny dne
 • Mutuol – anděl vyvolaný pro požehnání pera a vymítání zlých duchů
 • Mzpopiasaiel – vůdce andělů hněvu
 • Naadame – princ nad všemi anděly
 • Nachiel – anděl slunce, když je ve znamení Lva
 • Nafriel – andělská stráž
 • Nahaliel – anděl nad řekami
 • Nakir a Munkir – to jsou andělé, kteří navštíví hrobku těch, kdo nedávno zemřeli. Oni jsou určí, kam zesnulý půjde – do ráje nebo pekla
 • Nakriel – jeden z početných andělských stráží
 • Nangriel – zastavuje posedlosti a nátlaky
 • Naophiel – udržuje loajalitu manželů, manželek a milenců
 • Nariel – panuje nad poledními větry
 • Narsinha – vtělení muže-lva. On je pán hrdinství
 • Nathanael (dar bůh) – Nathanael je šestý vytvořený anděl a jeden z 12 andělů pomsty. On je pán nad ohněm. On je anděl šesté hodiny. On je také jeden z 3 andělů (s Ingethal a Zeruch) s postavením nad skrytými věcmi.
 • Natiel – anděl se silou odrazit zlo.
 • Ndmh – anděl léta
 • Nehinah – anděl vyvolaný v necromatických operacích
 • Nemamiah – posvěcený anděl strážný všech těch. On ochraňuje zvlášť ty, kteří brání práva těch, kdož se nemůžou bránit sami, jako zvířata a děti. Archanděl, hlídač admirálů, generálů. On je také jeden z 72, kteří uchovávají mystické jméno Shemhamphorae.
 • Neria – lampa boží, anděl.
 • Neriel – jeden z 28 andělů panujících nad 28 sídly Měsíce
 • Nesanel – spolu s anděly Meachuel a Gabril, je vyvolaný k osvobození nebo k očištění od hříchu
 • Netoniel – anděl slávy a proslulosti
 • Netzach – přináší ducha kamarádství
 • Nisroc (svoboda) – jeho let do nebes je symbol svobody. Zajišťuje bezpečnost při cestování
 • Nithaiah – básník, anděl řady mocí. On je vyvolaný na vyřčení názoru. Má vliv na mudrce milujících mír a osamělost
 • Nitika – duch drahokamů
 • Noaphiel – anděl
 • Noganiel – může přinutit někoho, aby tě milovat
 • Novensiles – devět andělů dozírajících na obnovou věcí a majících sílu vládnout bleskem (Tina, Cupra, Menrva, Summanus, Vejovis, Sethlans, Mars, Mantus and Ercle)
 • Nuriel – dává vám moc nad jinými
 • Och – anděl slunce. Dává perfektní zdraví. „Princ alchymie“
 • Oertha – anděl severu a chladu
 • Ofaniel – anděl
 • Ohazia – jeden z andělských stráží třetích nebes
 • Olinda – ochránce majetku
 • Omael – anděl násobící lidstvo, zvěčňuje potomstvo a ovlivňuje hmotu, možná padlý anděl
 • Omeliel – anděl pomáhající ovládat náladu
 • Omniel – anděl pomáhající zažít pocit jednoty se vším životem. Modlíme se k Omnielu za zvednutí závoje iluze,že žijeme odděleni od dalších živých bytostí.
 • Omophorus – on nese zemi na svých ramenou
 • Onayepheton – jméno ducha kterým bůh pozvedne mrtvé k věčnému životu
 • Onzo – „spravedlivý anděl Boha“
 • Ophanim – termín pro řadu cherubů
 • Ophiel – anděl rozjímání a hluboké duše
 • Opiel – anděl pomáhající jednotlivcům v získání lásky
 • Oranir – šéf devíti andělů léta a efektivní proti zlému oku.
 • Oriares – anděl období zimy
 • Oriel (Auriel, Světlo boží) – anděl osudu. Vládce desáté hodiny dne.
 • Ormael – anděl čtvrté hodiny dne
 • Osael – cherub vyvolaný ceremoniální magií
 • Oseny – cherub vyvolaný ceremoniální magií
 • Osgaebial – vládce osmé hodiny
 • Otheos – nejsvatější anděl vyvolaný pro objevení pokladu. Otheos je nějaký duch země
 • Ouestucati – ženský anděl kdo přinášející mořský vítr
 • Oul – pomáhá andělu Dalquielovi v třetích nebesech
 • Oumriel – služební anděl dlící v čtvrtých nebesích
 • Pagiel – anděl vzývání touhy
 • Pahaliah – anděl vládnoucí teologii a mravům a je jeden z andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
 • Paimonah – pomáhá mluvit a rozumět zvířatům
 • Palatinates – kouzlo pro udělení daru neviditelnosti
 • Pammon – anděl šesté hodiny noci
 • Pancia – „nejčistší anděl“ vyvolaný v ceremoniální magii
 • Paniel – andělské jméno pro oddělení zla. Také nějaká stráž severáku.
 • Parasiel – andělské jméno. Parasiel je pán pokladů. Objevuhje tajemství ztracených pokladů
 • Paschar – závoj mezi naším světem a nebesy, mezi vědomím a nevědomím
 • Pastor – anděl vzývání touhy
 • Patha – anděl vyvolal v závěru svátečního dne
 • Patrozin – anděl páté hodiny noci
 • Patteny – velká utěšitelka
 • Penat – páteční anděl dlící v třetích nebesích
 • Pendroz – anděl sedmé hodiny
 • Permaz – anděl druhé hodiny noci
 • Pesagniyah – dohlížející anděl jihu
 • Petahyah – má v péči severní region nebes. Jemu jsou nabídnuté modlitby k vysvobození od nepřátel
 • Pethel – „nejsvatější anděl“ vyvolal v magickém obřadu
 • Phaiar – anděl
 • Phakiel – on ovládá znamení Raka
 • Phaldor – anděl věštců
 • Phalgus – on je duch rozsudku a čtvrté hodiny dne
 • Phanuel(Raguel) – archanděl utrpení, princ přítomnosti, anděl naděje. Ztotožňuje se s Urielem a Ramielem
 • Pharniel – anděl 12 hodiny dne
 • Pharzuph – anděl tělesných potěšení
 • Phatiel – anděl páté hodiny noci
 • Phi-Re – jeden ze sedmi planetárních archandělů a hlava řady ctností
 • Phorlakh – anděl ctižádosti. Anděl země.
 • Phul – Pán Měsíce. Phul je vyvoláván jen v pondělí. Phul je nazýván „Pánem sil Měsíce a nejvyšším Pánem léčivých vod.“
 • Pniel – anděl vládnoucí nad měsícem roku
 • Poiel – anděl řady knížectví. On vládne nad bohatstvím a filozofií. On také je jeden z 72 andělů zvěrokruhu.
 • Porna – páteční anděl sloužící v třetích nebesích
 • Porosa – páteční anděl třetích nebes
 • Praxil – anděl druhé hodiny noci
 • Presnostix – anděl šesté hodiny noci
 • Pruel – andělská stráž
 • Prukiel – anděl šarmu
 • Psychopompoi – andělé doprovázející duši po tělesné smrti směrem k jejich nebeskému příbytku. Michael, Eliáš a Sandalphon jsou také považovaní za Psychopompoi.
 • Qaddis/Qaddisin – dvojice andělů (s dvojčetem Irin) představovující vrchní soud nebeského dvoru
 • Qadosch – anděl
 • Qafsiel – anděl s panstvím nad Měsícem. On hlídá sedmou nebeskou síň. On zahání nepřátele
 • Qalbam – jeden z početných andělských stráží
 • Qamiel – andělská stráž
 • Qaniel – andělská stráž Královna andělů – Panna Maria Marie, Shekinah, Pistis Sophie.
 • Quelamia – jeden ze sedmi exaltovaných trůnů, andělé dlící v prvních nebesích
 • Ra’asiel – anděl vyvolaný v obřadu magie
 • Rabia – jeden z deseti andělů slunce
 • Rachel – anděl známý jako paní vzduchu. Ona je jedním z velkých andělů humoru a sebedůvěry
 • Rachiel – jeden z andělů lidské pohlavnosti. Jeden ze tří andělů pátku
 • Rachmiel – jeden z dvou andělů slitování. Další je Raphael.
 • Radueriel – vůdce nebeských sborů, stvořitel menších andělů. Je povznesen nad Metatronem. On je anděl poezie a přemýšlení. O Radurielovi se říká, že „z každého slova z jeho úst, z nějaké jeho písně se narodí anděl“. Od doby stvořitele sám má sílu a výhodu dělat to samé
 • Rael – středeční anděl dlící v třetích nebesích
 • Raguiel – anděl náboženské znalosti a duchovní víry
 • Rahdar – s pomocí jeho bratra Phakiela ovládá znamení Raka
 • Rahtiel – jeden z andělů souhvězdí
 • Rain – andělé s panstvím nad vlhkostí a deštěm. Modlíme se k němu za obnovu a zlepšení
 • Rakhaniel – dává síla vůle a velká moudrost
 • Ramona – moudrý ochránce
 • Rampel – anděl s panstvím nad horami. My modlíme se k němu za vnitřní sílu, stabilitu a výdrž. Když lezeme na nějakou horu nebo jednoduše zíráme na nějakou horu, tento anděl je blízko
 • Raphael – Jeden z princů přítomnosti a vladař slunce. Tento archanděl je extrémně hojivý pro všechny živé bytosti. Raphael je andělem radosti, lásky, zázraku a přízně. On inspiruje lidstvo k prosbě a je také ochránce cestovatelů. Raphael také dodává kuráž a povzbuzuje vědecký objevy a znalosti.
 • Rash – anděl spravedlnosti
 • Rashiel – anděl zemětřesení
 • Raueriel – anděl písně
 • Raziel (Galizur) – anděl tajemství, jeden z archandělů světa, učitel Adama, hlasatel božství a předpokládaný autor knihy anděla Raziel. Hlídač původnosti a království čistých myšlenek.
 • Regaliel – pomáhá bezpečnému těhotenství a sexu
 • Rehatiel – hlava sedmi andělů vládnoucí planetám
 • Rehel – anděl bojující proti nepřátelům náboženství
 • Rekhodiah – dává dobrý osud, slyší vaše přiznání, drží vaše tajemství
 • Remiel (milosrdenství) – anděl lidského porozumění a osudu. Jeden ze svatých andělů vedoucí duši k soudu. Také anděl pravdivých vizí
 • Remliel (probuzení) – Remliel je andělský buditel, jehož cílem je přivádět vyšší síly
 • Requiel – jeden z 28 andělů řízení 28 sídla Měsíce
 • Rhamiel – anděl dávající lidskou laskavost
 • Rhaumel – páteční anděl pátých nebes
 • Ribbotaim – andělé užívaní jako triumfální vůz boha
 • Riehol – vládce znamení Štíra
 • Rifion – andělská stanice páté nebeské haly
 • Rigziel – je osmý deseti svatý Serafů
 • Rikbiel – šéf božského vozu
 • Rimezin – anděl čtvrté hodiny noci
 • Risnuch – anděl zemědělství
 • Rochel – anděl ztracených objektů
 • Roelhaiphar – anděl zabraňující strašným věcem
 • Rorex – anděl působící proti síle chorob
 • Rosabis – duch kovů
 • Ruchiel – anděl jmenovaný nad větrem
 • Rudosor – anděl šesté hodiny noci
 • Rusvon – anděl držící klíče k muslimskému pozemskému ráji
 • Ruwano – velká utěšitelka vyvolaná v kouzelnickém obřadu
 • Sabbath – anděl sedící na trůnu jásající nad nebesy, pán soboty
 • Sabreael – anděl překonávající démona choroby
 • Sachiel – cherub, dlí v prvních nebesích. On je pondělní (nebo čtvrteční nebo páteční) anděl. Anděl peněz
 • Sachluph – anděl pečující o rostliny a také druhou hodinu dne
 • Sagdalon – vládce znamení Kozoroha
 • Sahaqiel – anděl oblohy
 • Salilus – otevírá zapečetěné dveře a je jako anděl sedmé hodiny dne
 • Sam Hii – jeden z vládnoucích andělů Polárky
 • Samandiriel – tento anděl drží panství nad představivostí
 • Samax – šéf andělů vzduchu a vládnoucí úterý
 • Sameron – anděl 12 hodiny dne
 • Sammael – anděl jedu, Satan, anděl smrti, vládce pátých (sedmých) nebes, jeden z 7 vladařů svět, on je „velký had s 12 křídly“
 • Sandalphon – původně prorok Eliáš. On je andělský princ, anděl síly a slávy, dvojče Metatrona. Pán nebeské písně, anděl slz a modliteb, Anděl zárodku. On je považovaný za nejvyššího v nebeském království. Spolu s archandělem Michaelem ustavičně bojuje s princem temnoty
 • Sangariah – anděl půstu
 • Sangrariel – anděl bránící vstupovat hanebným na nebesa
 • Sannul – anděl řady sil
 • Santanael – páteční anděl, dlí v třetích nebesích
 • Sar cha – doslova princ tváře
 • Sarafinah – anděl chránící boží trůn
 • Saraqael – jeden ze svatých andělů nálady
 • Saranana – anděl
 • Sarga – jeden z 5 nebeských písařů jmenovaných bohem (další 4 písař je Dabria, Seleucia, Ethan (nebo Ecus) a Asiel)
 • Sariel(příkaz boží) – těsně spolupracuje s Raguelem, je mu dána role rozhodčího osudu andělů, kteří zbloudili z boží cesty. On je andělem znalosti, andělem smrti, a jeden z vedoucí v nebeských armádách
 • Sarim – vedoucí nebeský anděl
 • Sarquamich – anděl z třetí hodiny noci
 • Sasgabiel – anděl vyvolaný v obřadu zaříkání
 • Sataaran – duch s panstvím nad znamením Berana
 • Satarel – anděl nad skrytými věcmi
 • Savaniah – dělá všechno levitace, práce atd
 • Savuriel – andělská stráž třetích nebes
 • Sauriel – anděl smrti
 • Saxos – anděl zprostředkování
 • Schachlil – duch deváté hodiny
 • Schaltiel – anděl s panstvím nad znamením Panny
 • Schioel – anděl zákona, policie a právní ochrany
 • Schrewneil – anděl vyvolaný pro získání nějaké dobré paměti a k otevření srdce
 • Sealiah – anděl ovládající zemské rostlinstvo
 • Sealtiel – archanděl uctívání a uvažování a čtvrtku. Archanděl Sealtiel stojí před bohem s kadidlem v ruce v ustavičném uctívání. Jeho andělská čistota přetvoří lásku a uctívání, kterou my smrtelní poskytneme bohu. Předpokládaný archanděl, který zastavil se Abrahama před zabitím jeho syna Izáka jako obětí
 • Sebhael – duch pověřený knihami zaznamenávajícími dobro a zlo
 • Seclam – anděl řady sil svolal v ceremoniálním obřadu
 • Sedekiah – anděl
 • Sedim – hlídač nálady, vyvolaný v zaříkání zlých nálad
 • Sefoniel – jeden z dvou princů vládnoucích vesmíru, další je Loniel. Splňuje přání a sny
 • Seheiah – anděl poskytující ochranu proti chorobě a ohni. On také vládne nad dlouhověkostí
 • Sekel – ženský anděl
 • Selith – jeden ze dvou andělů hlídajících Pannu Mariu
 • Serafina – anděl
 • Seraf – termín pro anděla, význam – ohnivý had. Jeden z andělů s panstvím nad ohněm
 • Serapiel – anděl páté hodiny dne
 • Seraquiel – silný anděl seslaný v sobotu
 • Sereda – s panstvím nad středou
 • Seref – anděl přepravující k nebesům mrtvoly
 • Seruf – anděl ohně. On je anděl, jehož jméno zvučí
 • Seth – anděl
 • Setheus – jedna z velkých nebeských sil dlící v šestých nebesích
 • Shahrivar – anděl srpna a čtvrtého dne měsíce
 • Shakziel – anděl s panstvím nad vodou
 • Shalgiel – anděl s panstvím nad sněhem
 • Shateiel – anděl mlčení
 • Shcachlil – anděl slunečních paprsků
 • Shekin – ženský aspekt stvoření. Svatý duch. Všichni kdo ji uvidí se okamžitě uzdraví
 • Shekinah – ženský anděl osvobození a svobody. Je vždy blízko u lidstva
 • Shemeshiel – anděl pomáhající zastavit zneužití alkoholu
 • Shermuil – prostředník mezi modlitbami a princi sedmých nebes
 • Shetel – jeden ze tří andělů sloužících Adamovi
 • Shimshiel – andělská stráž
 • Shinial – jeden z 64 andělských dozorců u sedmi nebeských síní
 • Sialul – duch blahobytu. Anděly sedmé hodiny
 • Simikiel – anděl zničení, pomsty, potrestání
 • Sisera – duch touhy
 • Sitael – anděl k překonání protivenství. Je jeden z 72 andělů zvěrokruhu, také jeden z 72 andělů nesoucích jméno
 • Shemhamphorae
 • Sizajasel – anděl řídící znamení Střelce
 • Sochodiah – dává vám kuráž ve věcech lásky
 • Sofiel – andělský nad záznamy duše, živých a mrtvých. Anděl rostlinstva
 • Sohemme – anděl pečetě
 • Soluzen – anděl
 • Sopheriel – dává sílu číst myšlenky
 • Sophiel – hlídačové knih života a smrti
 • Soqed Hozi – hlídač božských zůstatků, udržuje rovnováhu pocitů a pravdy v našich životech skrz naše partnery
 • Sosol – panuje nad Štírem
 • Sothis – anděl
 • Sphener – nebeská síla vyvolaná proti démonu choroby
 • Splenditenes – on nese nebesa na zádech. On má šest tváří a úst. On je také volaný monument nádhery
 • Ssnialiah – jeden z 14 velkých kouzelnických andělů
 • Stimulator – anděl
 • Strateia – anděl mající sílu způsobit pád hvězd z nebes
 • Sui’el – anděl s panstvím nad zemětřeseními
 • Suna – cherub nebo seraf
 • Suphlatus – duch prachu
 • Sura – anděl koránu
 • Suriel – jako Metatron je princem přítomnosti a jako Raphael andělem hojivosti. On je také nějaký laskavý anděl smrti (jeden z několika). On je jeden z velkých archandělů. On je jedním ze sedmi andělů v systému prvotních sil
 • Susabo – anděl cest a duch páté hodiny
 • Susniel – anděl šarmu. Jako „okouzlující“ síla, je seskupený s Michalem, Azriel, Shamshiel a dalšími anděly
 • Syth – anděl
 • Tablibik – duch fascinace a jeden z duchů páté hodiny
 • Tabris – anděl šesté hodiny, anděl svobodného rozhodování, volby a alternativy
 • Tafel – anděl
 • Tagas – velký andělský princ
 • Taharial (Tahariel) – anděl čistoty
 • Talia – nebeská rosa-jméno anděla
 • Taliahad – anděl vody, fyzické síly a bezpečí
 • Tamael – páteční anděl třetích nebes
 • Tér – jeden z deseti andělů doprovázejících slunce
 • Tariel – jeden ze tří andělů léta
 • Taroky – anděl času. Stojí mezi Zemí a nebesy
 • Tarwan – jeden z 10 andělů doprovázejících slunce
 • Tebliel – jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
 • Teiaiel – anděl budoucnosti. On je trůn anděl
 • Telantes – anděl
 • Tempast – anděl prvního hodiny dne
 • Temperance – anděl se sluncem na čele
 • Tepiseuth – anděl
 • Terathel – anděl řady panství. On „rozmnoží světlo, civilizace a svobodu“
 • Terentia – andělský hlídač
 • Tetra – anděl touhy
 • Tharsis – velký anděl volby a životních rozhodnutí
 • Thelesis – jedna ze čtyři velkých svítících emanací boha
 • Theliel – andělský princ lásky
 • Thiel – anděl sloužící ve druhých nebesích ale také slouží v třetích. On je vládnoucí princ středy
 • Thoth – anděl osmé hodiny noci
 • Tiel – andělská stráž
 • Tileion – anděl
 • Tilonas – anděl
 • Time – On je okřídlený se znamením slunce na čele. On lije esenci života z jednoho poháru do dalšího
 • Tirtael – andělská stráž
 • Tixmion – anděl
 • Tomimiel – řídící anděl zvěrokruhu
 • Torquaret – anděl období podzimu
 • Trgiaob – on chrání divoké ptáky. Kdykoli slyšíte nějakého ptáka zpívat, Trgiaob je blízko
 • Trsiel – anděl s panstvím nad řekami
 • Tsaphiel – jeden z andělů řídících Měsíc
 • Tual – anděl
 • Tubiel – anděl vyvolaný pro návrat malých ptáků k jejich majiteli. Také hlava léta
 • Tulatu – jeden z osmi andělů všemohoucnosti
 • Turmiel – jeden z početných andělských stráží
 • Tuwahel – velká utěšitelka
 • Tzadiqel – archanděl
 • Tzadiquel – přináší vzpomínku na minulé životy, bývalé inkarnace a budoucí životy. Pomáhá s medicínou a alchymií
 • Tzadkiel – anděl božské spravedlnosti
 • Tzaphqiel – chrání před vším zlem
 • Tzedeqiah – přináší čest, slávu a bohatství
 • Ubaviel – anděl s panstvím nad znamením Kozoroha
 • Umabel – má panství nad fyzikou a astronomií. On je také jeden z 72 andělů uchovávajících mystické jméno Shemhamphorae
 • Umeroz – anděl druhé hodiny noci
 • Uriel – anděl literatury a hudby. Uriel dávající dar tvořivého ohně a sílu proroctví. největší požehnání. On je jeden z andělů šance a záchrany
 • Uriron – anděl vyvolaný proti čarodějnictví a náhlé smrti
 • Urpaniel – andělské jméno proti zlu
 • Uvael – pondělní anděl dlící v prvních nebesích
 • Uwula – velká utěšitelka
 • Uzza – anděl
 • Uzziel – jeden z 7 andělů stojících před trůnem slávy. Je také známý jako anděl milosrdenství, pod vedením lodě Metatron
 • Valoel – anděl s panstvím nad mírem. Modlíme se k němu za spokojenost
 • Vaol – anděl talentu a spěchu
 • Varcan – anděl s panstvím nad sluncem. On je král andělů vzduchu, rozhoduje v den Páně
 • Vassago – objevuje ženské nejhlubší tajemství. Anděl nalezení ztracených majetků
 • Vatale – princ nad všemi anděly
 • Veguaniel – anděl vládce třetí hodiny dne
 • Vehiel – anděl dávající úspěch
 • Vehuel – on je také jeden z 72 andělů uchovávající mystické jméno Shemhamphorae
 • Vehuiah – jeden z osmi andělů plnících modlitby. On řídí první paprsky slunce
 • Vel – dlí v třetích nebesích. Středeční anděl
 • Venibbeth – anděl neviditelnosti
 • Verchiel – anděl měsíce července, vládce znamení Lva. Dává síly rozumu, jazyka, učení a matematiky.
 • Vesta – hlídač posvátného ohně
 • Vhnori – jeden z dvou andělů znamení Střelce
 • Virtues – anděl lidskosti. Oni pomáhají lidem , kteří se aktivně pokoušejí hýbat se světem. Tito andělé jsou zmocněni nad přirozenými silami jako počasí a hvězdná energie
 • Vohal – anděl síly
 • Voizia – anděl 12. hodin dne
 • Vraniel – anděl desáté hodiny noci.
 • Vretil – archanděl hlídač pokladnice posvátných knih. Říká se, že je moudřejší než jiný archanděl
 • Vvael – pondělní anděl dlící v prvních nebesích
 • Wallim – anděl sloužící v prvních nebesích
 • Weatta – anděl pečetě
 • Xexor – laskavý duch
 • Yabbashael – jeden ze sedmi andělů s panstvím nad zemí
 • Yahala – jeden z početných andělských stráží
 • Yahel – anděl otevírající zámky, dveře a tajemství
 • Yarashiel – jeden z početných andělských stráží
 • Yashiel – anděl obchodu a úspěchu v zaměstnání
 • Yefefiah – anděl
 • Yekahel – anděl
 • Yephiel – anděl šarmu proti zlu
 • Yrouel – anděl obavy, běžný anděl.
 • Yura – duch světla a deště
 • Yurkemi – anděl krupobití
 • Zacharel – anděl síly
 • Zachriel – anděl vládnoucí paměti
 • Zadkiel – anděl útěchy, charity a jemnosti
 • Zafrire – anděl ranní nálady
 • Zagzagel – anděl moudrosti, šéf stráží čtvrtých nebes, anděl hořícího keře. Učí nás jak poslouchat a vidět uvnitř
 • Zahariel – velký anděl vyvolaný k vzdorování pokušení
 • Zakkiel – anděl řízené bouře
 • Zalbesael – anděla s panstvím nad deštivým ročním obdobím
 • Zaliel – úterní anděl dlící v pátých nebesích
 • Zamael – anděl učení a pohlavních radovánek
 • Zavael – anděl s panstvím nad vichřicí
 • Zayday – jeden z andělů sedmi planet
 • Zazel – velký anděl, zvláště efektivní pro zamilovaná zaklínání. Spolu s andělem Asielem, může být užíván pro ochranu před náhlou smrtí
 • Zechiel – přináší štěstí, harmonie a radost
 • Zeffar – „duch neodvolatelné volby“. On také slouží v deváté hodině
 • Zehanpuryu’h – velký andělský princ, generál nebes. Je vyšší než Metatron
 • Zeirna – duch churavostí a páté hodiny
 • Zephon – jeden z cherubů. Gabriel poslal Zephon spolu s Ithurielem k nalezení satana. Oni ho nalezli v zahradě ráje, když lákal Evu
 • Zeriel(bůh je má skála) – princ řady knížectví, vládce Vah, účinný proti hlouposti mužů. Ve srovnání s Urielem, on je anděl září
 • Zethar – anděl nesmrtelnosti a zmatku
 • Zianor – anděl
 • Zidkiel – anděl
 • Ziquiel – anděl komety nebo meteorů
 • Zizuph – duch svátostí oltářních a osmé hodiny
 • Zophiel – duch příkazů, nálady a průvodců
 • Zuphlas – ochranný duch lesů, stromů a jedenácté hodiny
 • Zuriel – princ řady knížectví, vládce znamení Vah. Anděl září. Může vyléčit hloupost v lidech

 

 • Andělé podzimu – Guabarel a Tarquam
 • Andělé porodu
 • Andělé půlměsíce a zvířat pro jejich ochranu (Behemiel, Hariel, Thegri, Mtniel, Jehiel, Manakel…)
 • Andělé ohně – Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel a Uriel
 • Andělé skrytých věcí – Satarel a Gethel
 • Andělé lásky – Theliel, Rahmiel, Raphael a Donquel
 • Andělé příbytku luny – tam je 28 andělů
 • Anděl mléka v Zoroastrianismu – anděl strážný skotu Andělé peněz – Uriel, Ariel, Anauel and Rauel
 • Andělé 12 měsíců – tam jsou andělé pro každý měsíc roku
 • Andělé svátostí oltářních – Raziel, Gabriel, Zizuph. Gabriel je známý jako „duch svátostí oltářních“
 • Andělé modlitby – sedm andělů zprostředkujících modlitby našemu stvořiteli (Akatriel, Gabriel, Metatron, Raphael, Sandalphon, Sizouse a Michael)
 • Andělé deště – Matriel, Matarel, Matariel, Ridya a Zalbesal
 • Andělé ročních období – řídící andělé čtyř ročních období
 • Andělé služby(ptáci nebes)- tito andělé mají šest křídel
 • Andělé léta – Gargatel,Gaviel a Tariel. Tubiel je hlava léta
 • Andělé neděle – neděle je ovlivněná sluncem. Michael je primární anděl neděle, ale každá hodina má svého sekundárního anděla. Tito andělé jsou, počínaje první hodinou – Michael, Anael, Raphael, Gabriel, Cassiel, Sachiel, Samael, Michael, Anael, Raphael, Gabriel a Cassiel
 • Andělé slz – Sandalphon a Cassiel
 • Andělé rostlinstva – Sealiah a Sofie
 • Andělé vetru – Moriel, Ruhiel, Ben Nez a Rujiel
 • Andělé zimy – Ctarari, Amabael a Certari. Hlavou andělů je Altrib nebo Attaris

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

1 Comment

 1. Aleš Zeehl says

  Chybí mi ve výčtu Heraciel. Jsou k němu nějaké informace? Děkuji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.