Andělé milosrdenství

0

Velkým andělem milosrdenství je archanděl Gabriel, kterého lze vyvolávat vždy, pokud ho my nebo druzí potřebují.

Existují i další andělé, kteří vládnou příslušným jevům, jakými jsou například přírodní katastrofy.

Tito andělé se mohou vzývat ke zmírnění následků způsobených katastrofou, a chránit ty, kteří jsou v ohrožení. Navíc i další andělé mohou v těchto případech poskytnout úlevu.

Někteří lidé s určitými schopnostmi a vlastnostmi dokáží prý ve svých astrálních tělech andělům pomáhat. Kéž by více z nás inklinovalo k těmto magickým dobrovolným činnostem.

[irp]

Ochrana před zlem – Lahabiel

Ve všech tradičních kulturách je rozšířená víra ve zlé duchy. Jejich škodolibá pozornost může způsobit neštěstí, šílenství i nemoci, a jako ochrana před nimi slouží všelijaká kouzla a amulety. Prý jim úkoly zadávají čarodějové a zlomyslníci, ale i bez nich je síla jimi vysílaných myšlenek dostatečně mocná, aby dokázala způsobit škodu.

V rozvinutých zemích nejsme tolik pověrčiví a raději věříme, že se nepříjemné situace dají nějak racionálně zdůvodnit. Nikdo však nemůže s jistotou vysvětlit, jaká pravda za těmito nepříjemnými záležitostmi leží. Jako jedinci máme vlastní názory, založené na zkušenostech, víru nebo intuici.n Pokud se cítíte „uřknuti“, nebo pokud vás něco „žere“, obraťte se k nějaké formě magické nebo duchovní ochrany, může se to vyplatit. Jedním z andělů, který se zpravidla volá k odvrácení zlých duchů, je Lahabiel, anděl Prvního dne, neděle, pracující pod archandělem Michaelem. Lahabiel vládne boji proti smůle a může se stát mocným spojencem. Nejlepší den k napsání petice nebo k vzývání je neděle. Nejúčinnějším rituálem k vyvolání Lahabielovy ochrany je rituál pentagramu. Nebo můžete napsat Lahabielovo jméno Thébským písmem na kus kůže a nosit ji při sobě jako ochranný amulet.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Sucho – Riddia 

Déšť je voda života, bez níž by žádná rostlina ani živý tvor na Zemi nemohli přežít. Nepřekvapuje proto, že všechny kultury a tradice mají svaté nebo duchy vládnoucí dešti, jež mohou být evokovány – často složitými – rituály k ochraně před suchem.

Existují různí andělé, kteří podle tradice vládnou dešti. Asi nejznámějším je Riddia, který bývá v hebrejském učení nazýván princem deště a vládcem vody. V obdobích sucha se může Riddia vyvolávat, aby přinesl déšť. Pokud chcete vyvolat déšť v jiné oblasti, než v které žijete, musíte v následující invokaci upravit místo působení. Také můžete nakreslit jednoduchý plánek oblasti, doprostřed napsat jeho jméno a pokropit ho několika kapkami vody, chcete-li vyvolat déšť, anebo na vysušení posypat několika zrnky soli.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, dárce všeho, co nese život, Tě vyvolávám, Raddio, princi deště, abys přinesl vláhu této vyschlé zemi, aby rostliny a obilí mohly růst a nasytit všechna zvířata, která zde žijí.

Ctím Tě a děkuji Ti z celého srdce za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.