Andělé milosti

0

Milost je v náboženském smyslu požehnáním nebo ctností, která nás duchovně povznáší a přibližuje k Bohu.

V tomto smyslu jsou ctnosti (jak například moudrost, spravedlnost a soucit) milostmi, kterých se nám od Všemocného dostává prostřednictvím andělů.

Duchovní poznání – Haamiah

Haamiah je andělem kůru mocností. Tento kůr zodpovídá za odolání démonům, ktečí nás chtějí odvrátit ze správné cesty, a ochraňují prý náboženství před zhoubným vlivem. Haamiah zodpovídá za náboženské kulty a je ochráncem těch, kdo hledají duchovní poznání. To je velice důležitá činnost. Mnoho z nás je zranitelných manipulací „falešných proroků“, kteří se prohlašují za různé guru neboli duchovní vůdce. Býváme také kořistí vlastních slabostí. Můžeme se o sobě domnívat, že jsme na duchovní cestě, zatímco ve skutečnosti pouze hledáme síly, kterými bychom nafoukli své ego.

Pokud chceme být v hledání duchovní pravdy úspěšní, je nezbytná pokora. Anděl Haamiah nás na této cestě může vést a zajistit, abychom se ocitli ve správných rukách. Volat ho můžeme kdykoli. Zapálit bychom měli jednu bílou svíci a trochu očistné myrhy.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

„Ve jménu Všemocného stvořitele, jehož Pravda je univerzální a absolutní, Tě vzývám, veliký anděli Haamiahu, s upřímností a otevřeným srdcem, abys mě vedl při hledání duchovního poznání. Nechť rozeznám pravdu od nepravdy a nenechám se oklamat podvodníky.

Ctím Tě a děkuji Ti za zajištění mojí ochrany, jak je Tvou pravoplatnou povinností. Ve jménu Všemocného.“

[irp]

Moudrost – Sagnessagiel

Sagnessagiel je princem moudrosti. Henoch jeho jméno uvádí jako jedno z mnoha jmen Metatrona, který je některými tradicemi považován za nejvyššího anděla, prince serafínů, a je také strážcem lidstva.

Moudrost se od chytrosti liší v mnoha ohledech. Když je někdo chytrý, znamená to, že v průběhu studia nasbíral mnoho faktů a detailů. Moudrý je na druhé straně ten, kdo má dar chápání a posuzování založený na inteligenci a prožitku.

Pokud si přejeme větší moudrost k tomu, abychom pochopili mystéria života nebo dokázali lépe posuzovat svůj běžný život, pak můžeme vzývat anděla Sagnesagiela, aby nám udělil svoji milost.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, jehož moudrost je bez poskvrny a absolutní, Tě vzývám veliký anděli Sagnessagieli, a pokorně prosím, abys mi dal milost většího chápání.

Nechť svůj život vedu moudřeji a vidím věci takové, jakými skutečně jsou.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

Tato invokace, případně vaše vlastní, by měla být vyslána do čtyř posvátných směrů, na východ, jih, západ a sever. Zapalte trochu šalvěje a devět svící – devítka symbolizuje pravdu, která je odměnou moudrého.“

[hana-code-insert name=’seznam‘ /]

Trpělivost – Achaiah

Achaiah je andělem trpělivosti. Netrpělivost je běžným utrpením, které bereme za samozřejmost. Když věci neprobíhají tak rychle nebo hladce, jak bychom si přáli, máme tendenci se mračit nebo šklebit z frustrace. Netrpělivost pramení z naší touhy věci řídit a z neochoty poddat se proudu života. Měli bychom vlastně příležitost zpomalit a více si všímat světa okolo nás raději vítat.

Achaiah je také nazýván odhalitelem přírodních tajemství – dalších klíčů k prospěchu z trpělivosti. Trpělivost nám dopřává čas k pozorování a poznávání přírodních rytmů a vzorců. Ocenění je magickým procesem, který probíhá obousměrně, neboť příroda nás ráda pustí do svého tajemství, když se cítí být uznávána.

Pokud chcete uvolnit všechnu frustraci a napětí, pocházející z netrpělivosti, volejte si na pomoc anděla Achaiaha. Nemusíte mu psát petici nebo provádět invokaci, stačí, když se naučíte sami sebe pozorovat a vždy, když se přistihnete, že podléháte netrpělivosti, zpomalte, na pár vteřin zavřete oči a začněte vdechovat jméno Achaiah. Představujte si ho, jak se na vás moudře a věci znale usmívá, pak otevřete oči, nadechněte se a vklouzněte do proudu života. Brzy vás netrpělivost přejde.

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.