Andělé léčení

0

Archangel-Raphael

Velký archanděl Rafael, „Zářící léčitel“, vládne všem záležitostem ohledně zdraví.

Může být vyvolán k překonání jakýchkoli zdravotních problémů, ale má také mnoho andělských pomocníků, kteří s ním spolupracují a specializují se na konkrétní problémy.

Pokud jste zaměřeni astrologicky, můžete pracovat s planetárními anděly podle planet, jež vládnou různým částem těla a jeho funkcím, případně můžete pracovat s oběma kategoriemi – čím více andělů, tím lépe!

Srdce – Och

Och je v okultní angelologii andělem velmi oblíbeným. Jako anděl alchymie poskytuje znalost a pochopení, jež potřebují ti, kdo se účastní Velkého díla. Jako strážce elixíru života může prodloužit život těm, kdo ho úspěšně vyvolávají. Je princem Slunce, pracuje pod archandělem Michaelem a vládne prý 36 536 legiím slunečních duchů.

Slunce ovládá srdce a anděl Och se vyvolává k tomu, aby zůstalo dlouho zdravé. Srdce není jenom vitálním orgánem, který pumpuje krev a rozvádí ji do celého těla, ale také sídlem duše. Náš duchovní růst závisí na tom, nakolik dokážeme pečovat a milovat – prostě na tom, jak velké srdce máme. Och rozumí mystériím srdce a může pomoci při všech kardiovaskulárních potížích, a to i v případě nejméně zjevných srdečních poruch.

Och by se měl vyvolávat v neděli, přednostně v poledne, kdy je slunce v zenitu. Zapalte šest bílých, žlutých nebo zlatých svící a zapalte trochu kadidla, myrhy nebo kopálu. Následující nebo podobná modlitba by měla být směrována do všech směrů, přičemž se začíná na východě a pokračuje ve směru hodinových ručiček.

„Velký anděli Ochu, který milostí Jediného, Stvořitele veškerenstva, znáš všechny tajemství srdce, Tě vzývám, abys naplnil toto srdce léčením, žádám Tě, abys naplnil toto srdce láskou, aby tlouklo tak silně tak dlouho, jak má.

Jak nahoře, tak dole, ve jménu Všemocného.“

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Všeobecné léčení – Ariel

Arielovo jméno znamená „Boží lev“ a ve vizích se často objevuje se lví hlavou. Přestože ho některé autority nazývají padlým andělem, v židovské tradici bývá přijímán jako Rafaelův nejdůležitější pomocník při úkolech léčení nemocí v říši lidí. Lev je symbolem Slunce – protože astrologické znamení Lva je ovládáno právě Sluncem. Slunce představuje vitalitu a životní pohodu. Ariel je tudíž andělem léčení, který se vyvolává při potřebě zvýšení energie nebo v případě všeobecného zeslábnutí. Arielovu pomoc můžete vyvolat modlitbou:

„Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, Tě vzývám, Arieli, velký anděli léčení, který obnovuješ zdraví smrtelníků, abys mi dal vitalitu a životní pohodu a já mohl(a) snáze putovat po své cestě v pravdě a lásce.

Ctím Tě a děkuji Ti za vyslyšení této mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

K posílení této invokace můžete zapálit kopál („lví slzy“) a šest svící: bílé, žluté, nebo z včelího vosku.

[irp]

Vyléčení nemocí – Sabrael

Ve většině tradičních kultur jsou nemoci spojovány se zlými duchy, kteří se usídlí v těle. Ve vědě narůstají důkazy o tom, že většina chorob je způsobena viry nebo parazity, kteří se dostanou do těla. Tato analogie je zjevná, ne-li alarmující. Je docela dobře možné, že padlí andělé ovládají parazitické organizmy, jež doslova ze svých hostitelů vysávají život. V okultní angelologii existuje pouze jediný anděl, který dokáže porazit démona nemocí Sfendonaela. Tímto andělem je Sabrael, jeden ze „Zářících“ z kůru ctností. V případě onemocnění se anděl Sabrael může vyvolávat, aby odstranil všechny démonické impulsy nebo zamoření.

Protože Sabrael musí bojovat, je nejlepším dnem k jeho vyvolávání úterý, kdy může využít martických energií, které má v rukou Kamael jako vládce Marsu. Měli byste pálit silně očistné vůně, jako je například pelyněk nebo hřebíček. Zapalte pět červených svící a při invokaci buďte otočení tváří na východ.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele všeho, co jest, Tě vyvolávám, velký zářivý anděli Sabraeli, abys ze mne/……(doplňte jméno) vyhnal démony nemoci. Nechť Tvůj ohnivý meč přinese očistné světlo do každé buňky mého/…… těla a nezůstane v něm jediné místečko, kde by se mohla skrývat choroba. Posil prosím moji/…… odolnost vůči všem útokům a udržuj moje/jeho/její tělo jako chrám..

Ctím Tě a děkuji za plnění Tvých úkolů, a to ve jménu Všemocného.“

Pamět – Zachariel

Zachariel je vládnoucím princem Druhého nebe a kůru panstev. Tradičně bývá vzýván k zabezpečení daru dobré paměti. Gabriel jako planetární vládce Luny vládne mechanismu mozku včetně schopnosti pamatovat si a Kassiel ovládá dlouhodobou paměť. Zachariel může zlepšit kvalitu vzpomínek. Paměť má klíčové funkce, a to nejenom jako prostředek k organizování a zapamatování toho, kde co je, ale také jako svědek všech našich prožitků. S pamětí přímo spolupracuje srdce, které si pamatuje, jací jsme kdy byli a co jsme udělali, abychom si dokázali uvědomit svoje chyby a změnit se k lepšímu.

Dosažení širšího vědomí je cílem všech, kteří hledají. Pak je naše vědomí plně informováno o našich poznatcích, které srdce dokáže přeměnit v moudrost. To je kvalita paměti, kterou nám anděl Zachariel zprostředkovává.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává vědomí všemu živém, Tě prosím, velký anděli Zacharieli, který z pověření Jediného vládneš kvalitě paměti, abys mi odevzdal hloubku a jasnost vzpomínek a já se stal(a) svědkem všech svých prožitků pro dobro všech a k ničí škodě.

Ctím Tě a děkuji Ti za zabezpečení mého přání, a to ve jménu Všemocného.“

Tuto invokaci posiluje zapálení bílých svící a rozmarýnu – buď bylinky, nebo esenciálního oleje – , neboť tato rostlina obnovuje paměť a je zasvěcena právě Zacharielovi.“

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.