Hierarchie andělů

0

Ohledně hierarchie andělů existují rozdílné názory. Obecně se dělí na tři sféry a v každé z nich existují tři úrovně.

První a nejvyšší sféru představují serafíni, cherubíni a trůnové.

Serafíni – jejich podstatou je ryzí láska, jsou považováni za anděly z čisté lásky, ohně a světla. Zajišťují, aby se k božství nedostala žádná negativní energie, tím zajišťují jeho stálou existenci a udržují vibraci stvoření. Tuto energii vysílají i směrem k nám do fyzického světa. Mají po šesti křídlech. Neustále jsou v pohybu a v nějaké činnosti. Slovo serafín znamená „žár“ – jinými slovy tito andělé pracují se spalující božskou láskou a soucítěním.

Cherubíni – jsou strážci světla, hvězd a blankytně modré oblohy. Andělé moudrosti, rozprostírají kolem sebe nepředstavitelné světlo. Vytvářejí a zprostředkovávají pozitivní božskou energii a jejich vzhled je nádherný. Jejich jméno znamená „ti, kteří se přimlouvají“- velcí duchové poznání a nekonečné lásky. V lidském vědomí se často objevují jako pololidé, polozvířata, většinou s obličejem lva. Pracují také jako osobní strážci, a je-li třeba, ohánějí se plamenným mečem.

Trůnové – jsou přiděleni jednotlivým planetám. Vytvářejí, vedou a shromažďují přicházející a odcházející pozitivní energie. Jejich jméno znamená „ti s mnoha očima“, jsou učitelé pokory, průzkumníci ve službách božství. Velkou důležitost má pro ně spravedlnost a její šíření. Svým světlem prosvítí každou nespravedlnost a jakékoliv oběti pošlou léčivou energii.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Druhou sféru představují panstva, mocnosti a ctnosti.

Panstva – plní roli božských vůdců, pomáhají při integraci materiálního a duchovního. Dohlížejí na ty království andělů, která jsou na nižším stupni než oni. Nosí emblémy moci, typu žezla a jablka. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají „přirozené vůdčí schopnosti“ a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci.

Mocnosti – vysílají ohromné paprsky světla ve formě přijatelné pro lidi. Jsou to andělé, díky nimž se dějí zázraky. Udržují záznamy o historii lidí. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Fungují jako regulátoři chaosu. Šíří spravedlnost. Jsou to andělé varování a budou-li se chystat vám nějak uškodit, pošlou vám vzkaz. Tato poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem. Znamená to, že se musíte zklidnit a naslouchat svému vnitřnímu hlasu.Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby vás lidi naučili jim naslouchat. Jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů.

Ctnosti – jejich úkolem je přivádět k pozemské rovině a lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto „andělé zázraků“ propůjčují půvab a statečnost. Jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naši planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda Éter, změny počasí planetární proměny spojené se živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody. Mají rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více, než na co podle názoru ostatních stačí.

Třetí sféru představují knížectva, archandělé a andělé.

Knížectva – Pracují v celém vesmíru a opatrují velké skupiny, jako jsou kontinenty, národy, města. Usilují o globální přeměnu. Najdete je všude, kde se setkávají skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly nebo jen bavily. Pracují jako ochránci náboženství a politiky. Sledují lidské vůdce a pomáhají jim správně rozhodovat v záležitostech lidí. Jsou pro ně nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma.

Archandělé – Jsou to vůdci andělských skupin. Jsou zvláštními silami andělské říše. Dohlížejí na ohromné projekty týkající se světla. Ve vesmíru jsou jich miliony a někteří z nich jsou ve spojení s planetou Zemí. Mají domovy v mezihvězdném prostoru kolem planety Země. Jsou strážci paprsků a blíže se o nich dozvíte v samostatné kapitole.

Andělé – spojují se s záležitostmi světa lidí a hmotné manifestace. Často jsou známi pod pojmem „andělé strážní“. Anděla strážného dostáváme při našem narození a je naším nejlepším přítelem, společníkem, ochráncem a učitelem. Je s námi při našem narození a pomáhá nám projít branou smrti. Podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu a ochraňuje nás, když se octneme v nebezpečí. Pokud ho nepožádáme o pomoc, musí respektovat naši svobodnou vůli a není mu dovoleno zasahovat do našeho života. Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů ze všech devíti kůrů. Jsou schopni si navzájem rychlostí blesku sdělovat informace, a pokud požádáte o pomoc svého anděla strážného, on se obrátí na božství a ostatní anděly. Nikdy na nic nejste sami. Andělé se nikdy nebudou podílet na ničem špatném. Pokud o nich pochybujete, přerušíte své spojení s nimi.

Zdroj: mojiarchandele.webnode.cz

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.