Jak slyšet andělská sdělení

0

Od Andělů:

„Není těžké nás slyšet, pokud nám budete naslouchat s otevřeným srdcem. Po většinu času jsme vám blíže, než si umíte představit. Šepot, myšlenka, to je znamení, které od vás potřebujeme, abychom začali konverzaci. Chováme k vám obrovskou úctu za to, čím tady na planetě Zemi v tomto čase procházíte. Nechceme vám ve vašich životech překážet, jen vám přinášet požehnání a nové způsoby, jak se sami na sebe dívat.“

Ne každý „slyší“ andělské hlasy jako slyšitelný zvuk. Mnoho lidí přijímá božské zprávy skrze neverbální způsoby jako je vize, pocit nebo tušení.

Když slyšíme hlas Boha a andělů, říkáme tomu „jasno-slyšení“, což znamená „jasně slyšet.“

Hlas může znít jako váš vlastní nebo může znít jinak. Hlas může vycházet zevnitř vašeho těla, z vaší mysli nebo zní, jako by byl vedle vaší hlavy. Může se stát, že uslyšíte slabý hlas a nerozumíte co říkal. V takových případech se nezdráhejte a požádejte anděly, aby vám svou zprávu zopakovali. Řekněte jim, „Trochu více nahlas, prosím.“ Andělé ocení vaši odezvu, protože vám chtějí doručit jasnou zprávu, které budete rozumět.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Zprvu si můžete myslet, že ten hlas je vaše představivost a toužebné přání. To je obzvláště pravda, když začínáte vědomě komunikovat s anděly. Říkáte si, „To je jen představa. Kéž by to byla pravda a andělé mi pomohli, ale asi dělám něco špatně a andělé si mě nevšímají.“ Tento typ myšlení uzdravíme pomocí víry, důvěry a cvičení. Pokud je víra v anděly nejistá, požádejte Boha o pomoc, „Prosím pomož mi, abych měl více víry. Jsem ochoten/a se odpoutat od všech svých obav, které mi brání mít úplnou víru.“ Božský vesmír vždy splní žádost o více víry.

Andělský hlas je neustále milující a podporující, i když nás varují před přímým nebezpečím nebo špatnou cestou. Jako psychoterapeuta mě učili, že když někdo slyší hlasy, je to vždy známka šílenství. Ale jediný zdroj šílenství je hlas ega. Hlas ega je vždy destruktivní, urážlivý a impulsivní. Ego se vás může například pokusit přesvědčit, že selžete. Ego také neustále mění svoje myšlenky, takže vám řekne, abyste něco udělali v pondělí, pak v úterý ale řekne něco jiného a něco úplně jiného ve středu. Když budete poslouchat hlas ega, váš život bude chaotický a naplněný strachem.

Oproti tomu nám andělské hlasy neustále a trpělivě opakují každý den vedení, dokud jej konečně nezačneme následovat. Můžete například slyšet jak vám andělé celé roky opakují, jaký budete skvělý léčitel nebo spisovatel. Nebo vás andělé mohou opakovaně žádat, abyste se starali lépe o své tělo.

Víte, že andělské vedení neubližuje, ale je milující a soustředěné na vás a vaši rodinu.

Jasno-slyšení je jen jedna čtvrtina způsobů, jak obdržet andělskou asistenci. Vaši andělé k vám mohou promlouvat v obrazech a obrazových mentálních zprávách. Nazýváme to „jasnovidectví“ nebo „jasné vidění.“

Andělské zprávy k vám mohou přicházet jako jednotlivé obrazy buď ve vaší mysli nebo mimo vaší mysl. Nebo můžete také vidět krátké scény, jako ve filmu. Obrazy mohou být černobílé nebo plně barevné. Andělské obrazové zprávy mohou být symbolické, jako když vidíte ceduli stop – signál, že si máte odpočinout, zpomalit nebo přestat dělat to, co děláte.

Intuitivně pochopíte co tyto obrazy mají znamenat. Můžete třeba vidět obraz poháru a ihned budete vědět, že to znamená úspěch. Pokud budete mít potíže s porozuměním andělskému obrazovému vedení, požádejte si o pomoc. Požádejte o objasnění jejich zprávy a pokračujte v tom dokud si nebudete naprosto jistí jejím významem.

 

Někdy se stane, že si náš andělský komunikační kanál uzavřeme kvůli strachu. Můžete vidět obraz vaší budoucnosti, který vás vyděsí a vy vypnete vaše jasnovidectví a zavřete si třetí oko.

Jedna z mých klientek vypnula své jasnovidectví jako malá holčička, když viděla obraz toho, jak se v budoucnosti její rodiče rozvádějí.

Také můžete vypnout svoje jasnovidectví, když se bojíte toho, co uvidíte. I když opravdu chcete vidět svoje anděly osobně, můžete nabýt hlubokého pocitu, že když uvidíte „ducha“ budete zděšeni. Andělé cítí takový pocit a žádného neuvidíte osobně, dokud se nebudete cítit jistí, že by vás takový obraz nevyděsil, ale potěšil.

Třetí způsob jak obdržet andělské vedení je skrze naše emoce a fyzické vnímání. Říkáme tomu „jasno-cítění“, nebo “ jasný pocit“. Skrze jasno-cítění dostáváte boží vedení přes vaše tělesné pocity jako je třeba zatnutí čelistí, pěsti, žaludku.

Takoví lidé intuitivně vědí přesný význam těchto zatínajících reakcí. Cítí změny ve vzduchu a také cítí změny teplot, které je varují před negativními situacemi.

Každý z našich pěti smyslů má odpovídající duchovní smysl. Jasno-pociťující lidé obdrží andělské vedení skrze éterický smysl čichu, chuti a doteku. Můžete poznat, že vaše milovaná zesnulá babička je blízko vás, když ucítíte vůni jejího parfému nebo oblíbené květinové vůně. Anděl může vaši místnost provonět vůní pomerančových květů, aby vám dal zprávu o nastávající svatbě.

Tito lidé také obdrží mnoho andělského vedení skrze jejich intuici, hluboké pocity. Mnoho naší intuice pochází z oblasti žaludku – chvění žaludku, uvolnění a stažení žaludku podle toho, jaké má andělské vedení být. Budete intuitivně vědět co takové znamení znamená a moudří lidé tyto pokyny bez váhání následují.

Jasno-pociťující také dostávají andělské zprávy skrze jejich srdce a emoce lásky. Když myšlenka o nějaké činnosti zaplaví vaši hruď pocitem tepla a radosti, jde to přímo od Boha a andělů. Můžete si pomyslet, „Oh, tohle je příliš dobré, aby to byla pravda, jen sním,“ ale radost, kterou vám tato myšlenka přinesla, je mapou vedoucí k životu, který máte mít.

Čtvrtému způsobu andělské komunikace říkáme „jasno-vědění“ nebo „jasné vědění.“ Muži jsou často jasno-vědní a nemusí si to ani uvědomovat, přirozeně dostávají detailní a přesné informace od Boha a andělů. Jasno-vědce se můžete zeptat na otázku na téměř jakékoliv téma na Zemi. Během pár minut vám dá přesnou odpověď podloženou fakty a čísly. Můžete si říct, „Jak jsi to věděl?“ a on odpoví : „Před pár minutami jsem tuhle informaci nevěděl.“

Jasno-vědec ví bez vědění jak to ví. Důsledkem toho může pochybovat o věrohodnosti jeho vědomostí. Tohle je chyba, protože když Božské vědění vstoupí do naší mysli, je to dar, který použijeme ke zlepšení našeho života a službě světu.

Všichni máme přístup ke všem čtyřem kanálům komunikace. Většinou máme jeden hlavní způsob získávání andělského vedení a jeden druhotný – nebo menší – komunikační kanál. S trochou cvičení se můžete stát mistry v přijímání andělských zpráv ve všech čtyřech způsobech. Na začátku komunikování s anděly se ale většina lidí soustředí pouze na jejich přirozený způsob komunikace.

Přirozeně vizuálně orientovaní lidé chtějí věnovat pozornost jejich smyslovým obrazům. Pokud se raději soustředíte na zvuk, pak naslouchejte jejich vnitřnímu nebo vnějšímu hlasu, slovům a slyšitelným zprávám. Pokud jste spíše citliví na pocity, vaše emoce a citlivost těla jsou vaše nástroje, které vám přináší Božské vedení. A jste-li intelektuálně založení lidé, kteří neustále hledají skryté významy v různých situacích, pak byste měli sledovat ve vašich myšlenkách nebeské momenty „vědění“, které vám přinášejí jistotu a vedení ve vašem životě.

Zdroj: nakridlechandelu.cz

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.