Andělé narození a smrti

1

Archanděl Gabriel je andělem narození a smrti.

Prý dává pokyny ještě nenarozenému dítěti a při umírání pomáhá duším při velkém přestupu.

Existují i další andělé, kteří mají konkrétní úkoly při pomáhání lidstvu na začátku i konci jejich životního cyklu.

V této části najdete anděly, kteří vám mohou poskytnout útěchu a pomoc v otázkách plodnosti, početí, porodu a umírání.

 

 

Početí – Lailahl

Ti, kdo se cítí připravení na přijetí velké zodpovědnosti a oběti, které vyžaduje výchova dětí, mohou vyvolávat anděla Lailaha, aby jim pomohl k početí. Lailah je andělem početí, jehož energie je velice ženská. Jeho jméno je patrně synonymem Lelahiaha, což je podle kabalistického učení jeden ze 72 andělů nesoucích písmena mystického jména Boha. Nejvhodnější dobou k vyvolání Lailahovy pomoci při početí je noc, nejlépe noc páteční a za novoluní. Důležitým faktorem bude také menstruační cyklus.

Zapatle tři svíce, jednu červenou, druhou bílou a mezi ně postavte zelenou, symbolizující dítě počaté ze spojení muže a ženy. Vhodnou vůní je santalové dřevo. Modlitba k vyvolání anděla může znít například následovně:

„Ve jménu Všemocného, který dává život všem, Tě vyzývám, velký anděli Lailahu, jako anděla početí, abys mě/nám pomohl získat dar dítěte, které budu/budeme milovat, povzbuzovat a poskytovat mu veškeré příležitosti, aby bylo svým skutečným já.

Děkuji Ti a ctím Tě za uskutečnění tohoto přání, a to ve jménu Všemocného.“

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Porod – Armisael

Podle Talmudu by měla žena při porodních bolestech devětkrát recitovat dvacátý žalm, čímž si zajistí snadný porod. Jako alternativu si můžete zavolat pomoc andělů. Zatímco Gabriel a Temeluch se starají o nenarozené dítě v lůně, anděl Armisael tradičně pomáhá od porodních bolestí. Měli byste si předem naplánovat situaci tím, že si před určeným termínem napíšete andělským písmem petici. Pokud je zapotřebí další pomoci nebo pokud situace začne být kritická, můžete vykonat následující invokaci. (Není-li nastávající matka schopna invokaci sama provést, může být pochopitelně vykonána v zastoupení).

Zelená je barvou iniciace a porodu, takže nejprve zapalte zelenou svíci. Pokud na místě, kde se dítě rodí, není dovolené zapalovat oheň, představte si při recitaci těchto slov ve směrech 4 světových stran jasně zelené světlo (začněte na východě a pokračujte ve směru hodinových ručiček):

„Ve jménu Všemocného Stvořitele veškerenstva, stvořitele nás dvou, Tě vzývám velký anděli Armisaeli, jako ochránce matky i rodícího se dítěte, abys zabezpečil bezpečný příchod dítěte na svět a uchránil mě (matku) před poraněním a zbytečnou bolestí.

Ctím Tě a děkuji Ti za vykonání Tvé povinnosti a to ve jménu Všemocného.“

Síla invokace může být umocněna předchozím vykropením slanou vodou porodního sálu. V naléhavém případě můžete vykonat rituál Pentagramu a požádat o pomoc čtyři velké archanděly.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Plodnost – Samandiriel

Požehnání dětmi je v manželství často bráno jako samozřejmost, ale pro ty, kterým to je odepřeno, může představovat veliký žal. V dřívějších dobách byla neplodnost považována za prokletí. Členové staré gnostické sekty známí jako mandejci, kteří přežili do dnešních dob v jižním Iráku, se domnívali, že celibát je hříchem a že plození dětí je náboženskou povinností.

Pravidelně byl tehdy vzýván anděl plodnosti Samandiriel. Protože Samandiriel je úzce spjat s mandejskými zvyky, obsahuje tento rituál některé z jejich praktik. Minimálně 24 hodin před invokací nejezte maso a vyhněte se povzbuzujícím látkám. Samandiriel by měl být vzýván před východem slunce nejlépe prvního dne novoluní. Udělejte očistnou koupel a podobně jako při křtu si do ní třikrát ponořte hlavu, nejprve obličej. Oblečte si jednoduché bílé šaty z hedvábí a zapalte tři bílé svíce. Kouty místnosti vykropte slanou vodou a zapalte kadidlo nebo myrhu. Svoji žádost směrujte pouze na sever.

„Ve jménu Všemocného Stvořitele, který dává život všemu a všem, Tě vzývám, anděli Samandirieli, s Tvojí silou obnovit plodnost a požehnat nám/mě darem dítěte. Tento důkaz Tvé velké lásky k nám a k Jedinému, co nás všechny stvořil, vychováme v lásce a pravdě jako drahocenný poklad.

Ctím(e) Tě a děkuji (děkujeme) Ti za vyslyšení mé/naší modlitby, a to ve jménu Všemocného.“

[irp]

Žal – Jehudiah

Smrt blízkého přítele, partnera nebo příbuzného může být velice skličujícím a bolestným prožitkem. Nejprve pocítíme obrovský pocit ztráty, kdy se důležitá součást našeho života náhle stala minulostí. Řekli jsme a udělali všechno, co bylo třeba? Věděla ona osoba, jak moc jsme ji milovali? A milovali jsme ji dost?

Smrt může být velikou zkouškou víry, především, když někdo zemře „předčasně“ při nehodě nebo onemocní. Můžeme pociťovat, že život ztratil smysl, že je nevypočitatelný a krutý. Pozůstalí často popírají realitu spravedlivého a milujícího Boha, jako kdyby smrt blízkého člověka dokázala, že život nemá žádný smysl.

Je důležité být pokorní, připomínat si, že existují velká mystéria života, kterým nemůžeme rozumět. Když k naplnění bolestivého prázdna přestane stačit poezie a modlitby, můžeme hledat útěchu ve všech dávných tradicích, které vyprávějí o nesmrtelnosti duše. Zmínka o smrti jako zapomnění je nedávným produktem bezduchého materialismu. Podle mandajské nebo tibetské tradice může přestup duše trvat až 49 dní. V tomto období lze tedy kdykoli vyvolávat vlastním osobním způsobem anděla Jehudiaha, aby vašemu drahému pomohl k bezpečnému přestupu.

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

1 Comment

  1. Anděl Smrti says

    Zajímavé, kolik těch andělů /nebo archandělů?/ vlastně je?

Leave A Reply

Your email address will not be published.