Andělské karty

0

Uvolni se, soustřeď se a pomysli na anděly, kteří tě teď provázejí. Popros je o zodpovězení otázky, či ukázání správného směru.

Polož otázku svým andělům konkrétní, chceš-li, nebo je popros o vedení v určité životní oblasti. Můžeš je rovněž požádat o obecný výklad, takže tvoje prosba bude znít například takto:

„Ukažte mi prosím všechno, co potřebuji vědět.“

Můžeš si otočit jednu kartu, pro příslušný den, popřípadě 3 (nebo i více karet – řiď se svými pocity).
První karta se pojí k nedávné minulosti, druhá je přítomnost, třetí se týká budoucnosti.

Pokud si vytáhneš více karet, nedívej se na jednotlivé karty izolovaně, ale všímej si, jak souvisí s ostatními. Zkoumej například, jaký vztah má karta přítomnosti s kartou nedávné minulosti. Najdi červenou nit spojující všechny vyložené karty a dovol andělům, ať ti něco poví o každém vzorci, který se ve tvém výkladu objeví.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Možnosti andělské věštby:

Zamíchej karty a až budeš mít pocit, že je ten pravý okamžik, otoč svou kartu dne.

Zamíchej karty a až budeš mít pocit, že je ten pravý okamžik, označ tolik karet, kolik ti andělé sdělují. Poté zadej „prohlédnout volbu“.

Můžeš si vybrat i kartu, která tě nejvíce osloví, když karty otočíš lícem, volbou otočit karty.

Výklad andělských karet

Důležitou věcí, při práci s andělskými kartami je vědět, jak se správně vykládají a jak celý výklad probíhá. Je to velmi jednoduché a se samotným výkladem vám pomůžeme. Vysvětlíme si krok po kroku, jak vykládat vaše andělské karty.

 1. Položte si před sebe rozložené andělské karty, uvolněte se, zkuste zhluboka dýchat a soustředit se na své pocity. Nechte svým nitrem prostoupit hřejivé teplo a představujte si, že sedíte uprostřed světla, kde vás nic neruší.
 2. Jakmile se dostatečně uvolníte a pročistíte si mysl, stále mějte zavřené oči a zkuste si představit osobu, věc nebo cokoliv, co se týká vašeho přání nebo vaší touhy. Na tuto věc se soustřeďte a s rozmyslem položte otázku, na kterou chcete znát odpověď.
 3. Pokud jsou vaše andělské nebo tarotové karty úplně nové, před jejich použitím si je pečlivě prohlédněte a dotkněte se každé z nich. Toto je důležité proto, aby se mezi vámi a kartami vytvořilo jisté pouto.
 4. Balíček karet pečlivě zamíchejte a položte je před sebe.
 5. Jakmile jste připraveni, zopakujte otázku, na kterou chcete znát odpověď, nebo předneste situaci, na kterou by jste rádi znali řešení.
 6. Nyní z balíčku karet vytáhněte jednu nebo více karet. Počet karet závisí čistě jen na vašem úsudku, ale nedoporučujeme vytahovat příliš mnoho karet.
 7. Podívejte se na každou jednu kartu podle toho, v jakém pořadí byly taženy z balíčku.
 8. Na každou jednotlivou taženou a vyloženou kartu se podívejte. Snažte se v ní najít a pochopit symboliku. Inspirujte se motivem vyobrazeným na kartě. Poté kartu položte před sebe.
 9. První andělská karta, která byla vytažena z balíčku by se měla ve většině případů dotýkat vaší minulosti. Další karta, kterou umístěte napravo od té první, pojednává o vaší současné pozici ve vztahu k pokládané otázce, nebo dotazu. Každá další karta pak pojednává o budoucnosti ve vztahu ke kartě, kterou jste vytáhli z balíčku jako druhou. Karty pokládejte napravo vedle sebe. Každá jedna karta rozšiřuje význam té druhé. Netahejte z balíčku zbytečně moc karet, nemělo by to potom požadovaný účinek a jen by vás to popletlo.
 10. Důležitým aspektem ve vykládání andělských karet je také jejich pozice. Pokud kartu vytáhnete správně, tudíž není “vzhůru nohama”, znamená to že právě prožíváte, nebo jste již prožili motiv znázorňovaný na této kartě. Každá karta, která je vytažena špatně (vzhůru nohama), indikuje nějaký problém právě v oblasti, kterou tato karta vystihuje.
 11. Jakmile máte karty vyloženy, znovu zavřete oči a soustřeďte se na své přání či prosbu a nyní požádejte své anděly o pomoc.

Doporučujeme celé sezení u karet doplnit vhodnou relaxační hudbou či dotvořením atmosféry vonnými esencemi. Tato relaxační a uvolňující technika vám pomůže vydechnout a hodit za sebe problémy jsoucího světa. Uvolníte se, pročistíte si mysl. Tato bude otevřena andělské energie proudící skrze andělské karty a pomůže vám na cestě k vyřešení vašeho problému a při vaší cestě ke sebezdokonalení a pochopení sebe sama.

[irp]

Pro nejlepší výsledky při práci s tarotovými a vykládacími andělskými kartami doporučujeme karty Doreen Virtue. Pozorně si všechny karty prohlédněte, pokud vám mají v budoucnu pomoci. Pročtěte si také příručku a literaturu přiloženou ke kartám a nastudujte si jednotlivé karty – pomůže vám to při budoucím výkladu karet a rychleji pochopíte souvislosti i význam jednotlivých karet.

VÝKLAD ANDĚLSKÝCH KARET NA ROK

Zamíchejte karty a sejměte je. Ze sejmutého balíčku, toho který jste položili po sejmutí, vyberte 12 karet. 12 karet symbolizuje 12 měsíců v roce. Karty dávejte tak, jak jdou měsíce (první leden, druhá únor, vše dávejte do kruhu jako hodiny). Význam karet se dozvíte na příručce každého zakoupeného balíčku. Kombinujte a vyprávějte příběh. Sledujte poselství, která vám ještě druhý a další den Andělé dávají. Najdete je všude jako znamení.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.