Světští Andělé

0

Tito andělé ovládají záležitosti běžného dne, které ve velkém systému všech věcí nejsou o nic menší, než je narození a smrt. I ve zdánlivých maličkostech lze najít velké pravdy. Touha dělat všechno dobře, ať již to je cokoli, je to co nám dává šarm. Dokážeme-li milovat tam, kde jsme, toho, s kým jsme, a milovat to, co děláme, pak jsme požehnaní, stejně jako všechno okolo nás.

Podnikání – Teoael

Když začínáme s podnikáním, potřebujeme mít trochu štěstí, pilně pracovat a sestavit dobrý podnikatelský plán. Faktory, kterým nevěnujeme pozornost, mohou podrýt i ten nejjistější obchodní nápad. Lidé často začínají podnikat tak, že do projektu investují spousty peněz – svých vlastních, anebo druhých lidí – a vloží do něj mnoho svých nadějí, času a energie. Cíle bývají vysoké a pád o to hořčí, protože může zničit mnohé vztahy i finanční stabilitu.

V tradičních židovských komunitách se k zajištění bezpečného dopravení cenného nákladu často vyvolával anděl Teoael. V dobách, kdy existovala pouze námořní doprava, mohl být obchodník zruinován tím, že jeho zboží skončilo na mořském dně nebo v rukou pirátů. Teoael je princem kůru trůnů a petice k němu žehnají novým podnikatelským aktivitám a zajišťují jejich úspěšnost. Petici napište (návod – odkaz) na hlavičkový papír své společnosti nebo k ní přidejte svoji obchodní vizitku nebo něco jiného, co mu pomůže k vyladění se na vaše podnikání. Mějte na paměti, že povaha vašeho podnikání a jeho záměr nebudou Teoaelovi lhostejné. Jako anděl světla a lásky může podpořit pouze pozitivní aktivity.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Zkoušky – Rafael

Písemné nebo ústní zkoušky mohou často být zdrojem velkých úzkostí a napětí. Mnoho týdnů, měsíců, nebo dokonce i let studia bývá posuzováno podle schopnosti prezentovat se v průběhu několika klíčových hodin určitého dne. To vyžaduje sebedůvěru, klid a velkou sílu rozpomenutí se.

Nervové vypětí může všechno ohrozit. Někteří lidé bývají zborcení potem, mysl se jim zatemní a těžko ze sebe dokáží vypravit slovo nebo udržet v ruce pero. To jsou sice extrémní případy, ale pokud je v sázce celá vaše budoucnost, vyplatí se zajistit si, aby všechno fungovalo ve váš prospěch.

Velký archanděl Rafael ve své roli planetárního vládce Merkuru je patrně nejlepším andělem k invokaci nebo k napsání petice před podstoupením zkoušky. Rafael vládne mentálním procesům – schopnosti myslet jasně, dobře komunikovat a vyvolat sílu potřebnou k vybavení si informací uložených v mysli. Rafael reaguje rychle jako rtuť, a to je právě to, co při zkouškách nezbytně potřebujeme.

[irp]

K napsání petice Rafaelovi postupujte podle pokynů (psaní peticí). Invokace a napsání petice by měly být prováděny ve středu. Rafael odpovídá velice rychle, takže petici můžete po týdnu spálit. Pokud chcete Rafaela vyvolávat, postupujte podle vodítek (invokace planetárních andělů).

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Sport – Kamael

Všechny sporty a soutěživé hry ovládá Kamael, regent Marsu, planety soutěživosti. Kamael chápe, že soutěživost podněcuje výkon. Bez ní bychom postrádali zápal snažení být nejlepší. Soutěživost zvedá laťku dovedností, které se vyžadují od vítěze. Nutí nás běžet rychleji, házet dále, hrát lépe. Mars ovládá krev, jež napájí kyslíkem svaly, dává atletovi sílu, pružnost a výdrž.

Kamael přeměňuje agresivní energii Marsu ve zdravé fyzické vyjádření. V týmových a kontaktních sportech je dobře přetransformovaná soutěživost a agresivita ctností. Kamael pomáhá podpořit odvahu a sebedůvěru, kterou atleti k dokonalému výkonu potřebují. Mezi atributy, které se často šampiónům připisují, patří schopnost vydržet, odolat tlaku a napětí a předvést dokonalý výkon právě ve chvíli, v níž o něco jde.

Mars je planeta železa a Kamael nám pomáhá rozvinout železnou vůli nezbytnou k tomu, abychom ze sebe v důležitých situacích dostali to nejlepší, co v nás dřímá, a trumfovali tehdy, když druzí klopýtají. Už jenom přemítání o Kamaelových vlastnostech může náš výkon zlepšit, i když v důležitých případech nebo při snaze někde prorazit se vyplatí jeho pomoc vyvolat přímo. Použijte Kamaelovy korespondence a invokační rituál.

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.