Automatické psaní

0

Je to metoda, která vám umožňuje přijímat detailní vzkazy z duchovního světa. Automatické psaní můžete provádět prakticky s jakoukoli bytostí z duchovního světa. Je to báječný způsob, jak udržet a prohloubit vztah se svými zemřelými bližními, urovnat nedořešené spory a vyléčit zármutek. Pokud vás bolí srdce nad ztrátou milovaných bytostí, jistě uvítáte možnost komunikovat s nimi prostřednictvím automatického psaní. Můžete jej využít ke komunikaci s kterýmkoli ze svých zemřelých bližních, i když třeba zemřeli ještě před svým narozením nebo jako kojenci či batolata. Pravděpodobně zjistíte, že přepisy automatických vzkazů obsahují slova, která nejsou běžnou součástí vaší slovní zásoby. Možná si všimnete, že se váš rukopis změnil a že najednou dokážete napsat správně i slova, která jste předtím napsat neuměli a naopak.

Automatické psaní vám může pomáhat na vaší duchovní cestě.

Pomocí této metody můžete například konverzovat s Bohem, se svým duchovním učitelem, s vašimi strážnými anděly, nanebevzatými mistry a archanděly. Můžete se svých strážných andělů zeptat na jméno a mnoho dalších informací. A archanděly a nanebevzaté mistry můžete zase požádat, aby vám pomohli rozpomenout se na vaše životní poslání a zapracovat na něm.

Automatické vzkazy můžete psát ručně nebo na počítači. Pokud je budete psát rukou, připravte si alespoň čtyři papíry běžné velikosti a spolehlivé psací náčiní. Začněte své automatické psaní modlitbou. Uvádím zde tu, kterou na začátku psaní používám já. Je založena na mém duchovním přesvědčení, takže si jí můžete upravit tak, aby odpovídala vaši víře. Nikdy bych nikomu neříkala ke komu se modlit – nabízím vám tuto modlitbu jen jako příklad účinné žádosti o pomoc:

„Drahý Bože, Duchu svatý, Ježíši, archanděli Michaeli, všichni mí průvodci a andělé. žádám vás, abyste dohlédli na toto automatické psaní a postarali ae, aby se mnou jeho prostřednictvím komunikovaly jen pozitivní a milující bytosti. Prosím, zvyšte mou schopnost jasně slyšet, vidět, vnímat a cítit vaši Božskou komunikaci. Prosím pomozte mi správně chápat tyto vzkazy a přivolávat taková sdělení, která přinesou požehnání mně i všem, kteří si je přečtou. Děkuji, amen.“

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Pak pomyslete na toho s kým se chcete v Nebi spojit. V duchu požádejte tuto bytost o rozhovor. Položte otázku a poté zapište odpověď, která se vám dostane jako byste vedli interview. Nejdůležitějším aspektem automatického psaní je naprostá autentičnost. Zapisujte si veškeré své dojmy, i když si nejste docela jisti, zda si je snad jenom nevymýšlíte. I když necítíte vůbec nic, zapište si to. Začínáme zaznamenáváním veškerého dění, které se posléze změní na autentickou duchovní komunikaci.

Během automatického psaní můžete mít pocit, jako by vaše pero nebo tužku ovládal někdo jiný. Neznepokojujte se tím, neboť váš strach by mohl božskou komunikaci zablokovat. Pamatujte si, že jste v bezpečí a pod ochranou Boha a archanděla Michaela, který je andělským „vyhazovačem “ a nepustí k vám nikoho, jehož úmysly nejsou láskyplné. Je možné, že vaše ruka začne kreslit malé kroužky, což je způsob, jakým vás bytosti z duchovního světa zdraví a říkají: „Jsme velmi šťastní, že jsme se s tebou spojili.“

Je pravděpodobné, že vaše ego vyrazí během automatického psaní na zteč. Bude na vás křičet: „Celé si to jenom vymýšlíš!“ Pokud se tak stane, vyžádejte si od bytosti, s níž konverzujete, důkaz, že skutečně sdílíte autentickou duchovní komunikaci. Zeptejte se jí: „Jak mám vědět, že si to nevymýšlím?“ Odpověď vás s největší pravděpodobností přesvědčí o hodnověrnosti vaší božské konverzace. Pokud stále pochybujete, ptejte se tak dlouho, dokud neobdržíte odpověď, která vaše ego odzbrojí. Můžete tuto bytost rovněž požádat, aby vám dala nějaké fyzické znamení. Pak přestaňte psát a počkejte si na něj. Když jej obdržíte, budete se při přištím automatickém psaní cítit mnohem jistěji.

Nyní pomyslete na otázku, na kterou byste opravdu rádi znali odpověď. V duchu svůj dotaz položte duchovní bytosti. Poté napište otázku nahoru a přitom jí v duchu opakujte. Buďte optimističtí a myslete na to, že odpověď dostanete.

Zapište si veškeré dojmy, které vnímáte všemi čtyřmi kanály Božské komunikace: všechny myšlenky, pocity, slova nebo vize. Poté položte další otázku, pak další a další.

Když skončíte konverzaci s jednou bytostí, můžete začít komunikovat s další. Až budete chtít s rozhovory skončit, nezapomeňte všem zúčastněným poděkovat. Andělé říkají, že nám opravdu rádi předávají vzkazy a že jim tato činnost vyloženě prospívá, neboť díky ní naplňují Boží vůli. Přesto ale děkujme svým andělům, neboť tím naplňujeme svá srdce vděčností. A tento vřelý pocit uznání je oním vyznáním lásky, které si vyměňujeme s našimi nebeskými milovanými coby přiměřený závěr milostného dopisu z nebes.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Zdroj: z knihy Poslové světla od Doreen Virtue

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.