Barvy aury a význam základních barev aury

3

Když vidíme auru poprvé, zdá se nám obvykle bílá a podobná kouři nebo oblaku. Postupně se schopnost vnímání aury zvyšuje a začínáme vidět barvy. Každá aura má svou základní barvu, která dává o dotyčném člověku důležité informace. Tato barva ukazuje jeho emoční, mentální a duchovní podstatu.
Neočekávejte, že budou barvy tak výrazné jakoby jste je nakreslili fixem, mají velmi jemnou strukturu. U člověka, který je optimisticky naladěný, nebo plný pochopení pro své okolí či plný lásky k lidem se tyto barvy jakoby rozzáří a vyzařují toto vlnění do svého okolí.

Příklad:
Někdo je vám představen, nikdy v životě jste ho neviděli a přes to vás tento člověk něčím přitahuje a je vám od prvého pohledu milý.
Aura také obsahuje různé barevné paprsky, které vyzařují z těla a aurou pronikají. Možná odsud pramení lidová rčení „zelený závistí“ či „rudý hněvem“. Tato vlnění se objevují a mizí a nejsou trvalou součástí aury. Nikdo nezůstává po celé týdny „rudý hněvem“.
Přesto mohou negativní myšlenky a emoce auru změnit natrvalo. V takovém případě barvy aury ztemní, stávají se odpuzujícími a to mohou dokonce vyzařovat daleko do svého okolí. To je schopen citlivý člověk zaznamenat i bez vidění aury.

[irp]

Příklad:
Někdo je vám představen, nikdy před tím jste ho neviděli a přesto vás na tomto člověku něco odpuzuje.
Zamyslete se nad těmito pocity a zkuste si vzpomenout na vlastní podobné zážitky. Určitě nějaké máte.

barvy aury a jejich význam

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

U aury se můžeme setkat s těmito základními barvami:

Červená – smyslnost, tělesnost, vitalita a agrese, dává svému nositeli silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Lidé se základní barvou červenou získávají odpovědná postavení a vůdcovské role. Vyzařuje z nich energie, průbojnost a umí ostatní inspirovat. Často jsou citově založení a mají dobré srdce. Negativní projevy jsou nervozita, výbušnost a nepřiměřená sebeláska.

Oranžová – emoce a zdraví, zastupuje harmonii a schopnost spolupráce. Člověk se základní barvou oranžovou je přirozeně intuitivní, taktní a dá se sním dobře vyjít. Dokáže zklidnit emoce druhých a je praktický. Negativní význam této barvy je lenost a lajdáckost.

Žlutá – tvůrčí schopnosti a intelekt, představuje dobrý mozek a vynikající úsudek. Člověk se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchne, ale je velice proměnlivý. Má sociální cítění, rád vede dlouhé diskuse o čemkoliv, snadno se učí, ale příliš často se pouští do mnoha věcí najednou. Negativní stránkou žluté je sklon k přetěžování organismu .

Zelená – uzdravování a láska k přírodě, je barva uzdravování. Člověk s touto základní barvou má rád klid k práci a přirozené léčitelské schopnosti. Je důvěryhodný a umí být i velkodušný. Negativní stránkou této barvy je jistá nepoddajnost a neměnnost v názorech.

Modrá – učitel, cestovatel a hledač moudrosti, je barva duchovních hodnot. Čím tmavší odstín, tím lépe. Světle modrá zastupuje snahu o nahlédnutí do duchovní podstaty, středně modrá (akvamarín) dává nahlédnout a tmavě modrá představuje duchovní poznání. Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů.

Indigová – starostlivost, péče o druhé a humanitární sklony, barva klade na bedra člověka odpovědnost za druhé. Často bývá obtížné rozhodnout zda je tato barva barvou základní, neboť je někdy zabarvená do nachova. Je to barva teplá a uzdravující a souvisí s výchovou a vyživováním. Dává prostor v humanitární oblasti. Má-li člověk tuto barvu jako základní, je jeho největší radostí, když je obklopen lidmi, kterým může projevit svou náklonnost. Zápornou vlastností indiga je neschopnost říci ne.

Fialová – duchovní intuice, učitel a jasnovidnost, tato barva dává duchovní a intelektuální pokrok. Člověk s takovou barvou jako základní se duchovně vyvíjí po celý život. Negativní stránkou u této barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.

Stříbrná – intuice, idealismus, snění a vizionářství. Najít tuto barvu jako základní není obvyklé. Pokud ano, pak je takový člověk plný ideálů, ale při jejich uskutečňování velmi nepraktický. Negativní stránkou je přílišné snění a často ztráta motivace.

Zlatá – neomezené možnosti, je barvou bez hranic. Pokud je tato základní barvou, dává člověku schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky vše co ho napadne. Je klidný a vyzařuje z něj osobní kouzlo, je schopen tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahuje obvykle až v pozdějších letech. Tato barva nemá negativní stránku.

Růžová – materialismus stanovení cíle a tvrdá práce, podporuje finanční a hmotný úspěch. Tato jemná barva je často základní barvou rozhodného a cílevědomého člověka. Není divu, že často zastává odpovědné místo. Ve své vnitřní podstatě bývá skromný a nenáročný. Nejlépe se cítí v úzkém kruhu těch, které má rád. Málo kdy se projeví negativně větší tvrdohlavost, která může být k jeho škodě.

Bronzová – humanitární sklony a sebeobětování, tato barva je vlastně barvou podzimu a její narezlost je často silně přitažlivá. Člověk s touto základní barvou je starostlivý, má pečovatelské sklony a je velice humánní. Negativní působení této barvy se projevuje směrem k nositeli tím, že tento bývá často ostatními využíván. Měl by se naučit více používat slůvka „ne“.

Bílá – duchovnost a nesobeckost, je barvou osvícení a inspirace. Je to barva čistoty a jen vzácně se sní setkáme jako z barvou základní. Člověk s touto základní barvou se drží vědomě v pozadí, je skromný a svatě humanitární. Často budí dojem, že mu úplně chybí vlastní ego, jinak je silně intuitivní a moudřejší, než by odpovídalo jeho věku.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Zdroj: najdise.cz

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

3 Comments

 1. Irena Brázdilová says

  Dobrý den,
  jsem pozemský anděl,jsem pod hvězdami a mám u sebe i slunce.Pokud se vzdálím z vesnice v které bydlím,tak hvězdy i slunce ve vesnici nejsou,jsou pouze nade mnou,je to velký zázrak a vím,že jsem poslem zpráv od andělů i Boha,kreslím obrázky v kterých jsou informace od nich.Mám schopnost zastavit bouře a zastavit nebezpečí.Ráda bych se setkala s dalším pozemským andělem,pokud nějakého znáte,dejte mi prosím kontakt na něj. Děkuji.
  Irena Brázdilová

  1. Evanie says

   hezký den, já nejsem anděl, ale vnímám jejich pohlazení, asi po aktivaci čaker a modlitbách k Bohu.je to ten nejkrásnější dar, jaký jsem mohla dostat.Taky mám spoustu zážitků, nadpozemských, teď se učím vidět auru, jsou to úžasné věci.

  2. Blanka says

   Dobrý den, já jsem anděl.Ukazuji lidem jejich správnou cestu,aby byli šťastní.Léčím a harmonizuji duši dětí…Blanka

Leave A Reply

Your email address will not be published.