Energetická ochrana člověka

3

energetická ochrana

Jak se chránit před energetickými útoky jiných lidí? Nejdůležitější je uvědomit si, že nikdo nikdy nemá sílu na nás negativně působit, jestliže si udržujeme silnou auru a nepřipustíme, aby nad námi někdo získal moc. Záleží vždy jen na nás, zda se chceme do výměny energie zapojit, nebo ne. To, že někdo stojí vedle nás, ještě neznamená, že jeho energie přejde na naši nebo na ni bude působit.

Každý máme v auře poslední vnější vrstvu ochranné energie. Ta obaluje a chrání aurické vejce a připomíná tenkou membránu. Jsme-li zdraví a vyrovnaní, je tato ochranná vrstva pružná a pevná. Jakmile nám ale není dobře, zeslábne a stane se propustnější. V normálním stavu se každá energie, již na nás někdo namířil, od této vrstvy odrazí. Jsme-li však oslabení, negativní energie skrze ni projde a způsobí škody v dalších vrstvách aury.

Diamantová ochrana

Položte si ruce pohodlně před sebe na stehna. Konečky ukazováčků a palců rukou se dotýkají, a vytvářejí tak tvar diamantu nebo slzy. Zbývající prsty ohněte a prsty pravé ruky položte přes prsty levé ruky. Rukama tak vytvoříte ochranný „diamant“, kterým se uzavře váš energetický obvod.

Kouzlo tohoto postupu spočívá v tom, že je velice nenápadný, a nikdo tak nemusí vědět, co děláte nebo proč to děláte.

Silnější ochrana

Před důležitým jednáním či přijímacím pohovorem si můžete vytvořit ještě silnější ochranu, s jejíž pomocí vás už jen tak někdo nezastraší. Položte levou ruku na hřbet pravé ruky a potom dlaň pravé ruky přitiskněte na solární plexus. Současně si zřetelně a odhodlaně řekněte:

„Moje energie nikam nepůjde. Moje energie je stále se mnou.“

Pracujte na sobě a hluboko do mysli si uložte myšlenku, že vás nikdo nikdy nemůže ovlivnit. Pokud budete toho cvičení provádět často, nikdy už v přítomnosti někoho jiného nebudete cítit strach nebo panikařit. Vaše energie se bude stále nacházet v rovnováze a jen tak něco ji z ní nevyvede.

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

Sebeobrana vlastním nitrem

Máte-li pocit, že budete vystaveni psychickému nátlaku nebo že se vám někdo pokouší poškodit mentální energii tím, že do vás zaseje sémě strachu, úzkosti a bezmoci, měli byste se okamžitě znovu propojit se svým nitrem. Doporučuji postavit se rovně s hlavou vzpřímenou a hledět vpřed těsně nad vrchol hlavy člověka, jenž na vás zaútočil. Dívejte se mu nad hlavu a zřetelně a odhodlaně si pro sebe řekněte:

„Odmítám veškeré škodlivé vlivy a okolnosti. Vyhlašuji nad těmito vlivy svou nadvládu.“

Také je velice prospěšné si v hlavě promyslet, z jakého osobního důvodu má ona agresivní osoba potřebu ve vás vyvolat strach, úzkost, beznaděj a cokoli jiného. Takové poznání je pak prvním krokem, jak těmto útokům zabránit.

Ochrana mentální clonou

Jakmile zjistíte, že vás někdo napadl, že vás chce rozčílit a vyvolat ve vás negativní emoce a myšlenky, zkuste následující postup. Postavte mezi sebe a onu osobou mentální clonu – tlustou, pevnou zeď. Nebo si tuto osobu pro legraci představte pod velkým skleněným hrnkem. Až se na ni budete dívat skrze tlusté sklo, budou její slova znít vzdáleně a nezřetelně.

Budete-li na danou osobu pohlížet tímto způsobem, už se nestanete její obětí, ani vám nepronikne do osobního prostoru. Dokážete-li se agresivní osobě zasmát nebo ji vidět s humorným nadhledem, už jí nikdy nepodlehnete. Humor je totiž ta nejsilnější ochrana. A tak jen do toho a všechny agresory a „upíry“ přiklopte hrníčkem!

energetická ochrana člověkaVyřešená hádka

Další rada vám může ušetřit spoustu energie a ochránit vás. O co jde? Nikdy nejděte s partnerem do postele, jestliže jste se pohádali a nic jste nevyřešili. Když totiž jdete spát celí rozčilení, veškerá nevraživá energie, kterou vzájemně cítíte, vás oba znečistí, protože během spánku se energie dokáže pohybovat mnohem snáz.

Pokud tedy vedle vás někdo leží, jeho energie téměř jistě přejde na vás. Jeden z nejjednodušších způsobů, jak hádku vyřešit, je druhému odpustit a obejmout ho (třeba jen v duchu).

Ochrana ve spánku

Jestliže se vám z nějakého důvodu nepodaří usmířit, a přesto budete spát ve stejné posteli, měli byste si v mysli vytvořit následující ochranu.

Představte si, že mezi vámi a druhou osobou visí stěna; je přitom důležité, abyste ji viděli, jak visí od stropu až k podlaze.

Při každém výdechu si představujte, že vydechovaný vzduch přenese do ochranné stěny další energii. Každým výdechem se tak stává silnější.

Zvýšenou představivostí můžete ochranný účinek ještě zesílit. Stačí si například představit, že stěna je ze skutečně pevného materiálu jako je ocel, olovo, pálené cihly atd.

Rituál odpouštění

Jestliže v sobě během spánku uchováváte neodpouštějící, agresivní energii, vystavujete se nebezpečí sebezničení. Tato negativní energie vás začne ve spánku užírat a zabrání pozitivní energii, aby se regenerovala. Je-li pro vás nesnadné říci druhému, že mu odpouštíte, doporučuji následující postup:

Položte si pravou dlaň na klíční kost. Požádejte vesmírné energie o pročištění.

Potom si pravou dlaň položte na čelo, těsně nad šestou čakrou (třetí oko).

Mírně se ohněte a v mysli zřetelně proneste: „Odpouštím si. Odpouštím každému. Odpouštím si, odpouštím si, odpouštím si.“

Ochrana před psychickým útokem

Ve chvíli, kdy se domníváte, že vám hrozí napadení „energetickými upíry“ či jiný psychický útok, okamžitě si představte, že se nacházíte ve středu rotující koule. Představte si, že se kolem vás točí ve směru hodinových ručiček, stále rychleji a rychleji.

Je užitečné si zároveň vizualizovat mléčně zbarvený energetický obal, který vás obklopuje. Máte-li však pocit, že jste vystaveni intenzivnímu nátlaku, zkuste si představit, že je obal černý.

Přerušení energetických šňůr

Můžete také nabýt dojmu, že se k vám někdo připojil nežádoucí energetickou šňůrou. Asi nebude těžké zjistit, kdo vám odčerpává energii nebo se ji pokouší změnit k obrazu svému. Takovou šňůru musíte přerušit. Tady je návod, jak na to.

Představte si onu osobu. Pokud vám to nejde, dívejte se na její fotografii.

Zavřete oči a snažte se vybavit si co nejvíc podrobností – její hlas, oči, způsob chůze, výraz tváře. To vše vám pomůže vyvolat si v mysli její jasný, živý obraz.

Nyní oči otevřete a představte si, že ona osoba je přímo před vámi. Vnímejte její přítomnost všemi smysly.

Zavřete oči a uchovejte si její jasný obraz.

Obraz stále uchovávejte a zároveň si představujte, jak se osoba stává menší a menší.

Za chvíli se z ní stane pouhá tečka, jež se nakonec rozplyne ve věčnosti.

Jakmile k tomu dojde, zkuste si osobu vizualizovat znovu a znovu ji plně vnímejte. Tentokrát si však představte, že k ní natahujete energetické šňůry vedoucí z vaší srdeční čakry á čakry solárního plexu.

Opět si představte, jak se osoba postupně zmenšuje, až bude nakonec viset na energetických šňůrách jako loutka. Tento pocit si podržte.

Nyní si vizualizujte, jak energetické šňůry přestřiháváte velkými ostrými nůžkami. A i ted‘ nechte osobu, z níž už zůstala pouhá tečka, rozplynout ve věčnosti. Jak tečka mizí v nekonečnu, vytváří číslici osm.

Toto cvičení můžete opakovat stále znovu, dokud nepocítíte, že jste se od manipulující energie oné osoby zcela osvobodili a už vůči ní nic negativního necítíte.

Tuto energetickou meditaci byste neměli provádět, když je dotyčná osoba blízko vás.

[irp]

Andělé, archandělé

Tato metoda je základem energetického čištění a měli by ji používat všichni léčitelé a učitelé. Každý z vašich klientů a studentů se na vás napojuje éterickými kabely. Kdykoli na vás pomyslí s pocitem, že jim můžete pomoci, odčerpávájí vám energii. Dokonce vůči vám prostřednictvím tohoto spojení mohou vysílat negativní energii. Jedná se však většinou o nevědomý proces. Toto spojení pomocí éterických vláken vidí jasnovidci a vnímají senzibilové. Ke zpřetrhání těchto pout stačí v duchu nebo nahlas pronést tato slova: Archanděli Michaeli, sestup prosím ke mně a přeruš všechna pouta, kterými je mi odčerpávána energie a vitalita.

Jestliže jste opravdu připraveni se těchto pout vzdát, archanděl Michael vaše přání okamžitě splní. Někdy však lidé lpí na vazbách, které je energeticky oslabují, z nezdravé potřeby být pro druhé nepostradatelnými. Jestliže je to i váš případ, požádejte předtím archanděla Michaela, aby vám pomohl zbavit se strachu, který vaší potřebu nepostradatelně vyvolává. Nezapomínejte, že archandělé mohou být současně přítomní na mnoha místech najednou a že nejsou omezení časem a prostorem.

Vaši vlastní duchovní průvodci a andělé vás mohou samozřejmě naučit vlastním metodám.

Koupele v mořské soli

Pokud nežijete u moře, rozpusťte si v teplé lázní mořskou sůl. Koupel ve slané vodě má podobné účinky. Mořská sůl by měla být k dostání v kterémkoli obchodě se zdravou výživou.

Čistá mořská sůl zbavuje tělo škodlivých energii. Je však třeba se vyhnout výrobkům uměle barvených a parfémovaných, abyste jejich prostřednictvím nedostávali do těla ještě další chemikálie.

Izolace vrstvou světla

Proces zapojení energetické ochrany je jednoduchý. Stačí si představit, že se od pomáhané osoby izolujete vrstvou světla a pozitivní energie. V tu chvíli jste pod ochranou. Není možné, abyste při tom udělali chybu, ani aby vám byl přístup ke světelné a ochranné energii odepřen. Tato vizualizační technika vytváří okamžitou a účinnou ochranu, ať ji použije kdokoli bez vyjímky. Vytvořit si ochranný štít znamená představit si, že jste obalení neproniknutelnou vrstvou světla. Světlo je andělskou substancí. Je to živoucí, milující entita, obdařená inteligencí, která vás obejme a ochrání, jestliže jí zavoláte na pomoc. Není třeba mít obavy.

Toto světlo je vždy Božským světlem našeho stvořitele. Temné síly k tomuto světlu nemají přístup, a proto s ním nemohou ani jakkoli nakládat. To znamená, že se nemůže stát, že byste nešťastnou náhodou na svou ochranu přivolali nízké síly. Můžete zvolit různé barvy světla podle toho, proti čemu se chcete chránit. Znovu zdůrazňuji, že vám ochrana nebude nikdy odepřena. Kdokoli o ochranu požádá, bude mu poskytnuta. Bez vyjímky. Pokud by vám někdo tvrdil opak, mluví z něho ego a ješitnost, a proto takové hlasy neposlouchejte.

Ke své ochraně můžete používat následující barvy světla:

 • Bílé světlo: bílé světlo přivolává anděle, kteří vás obklopí a bdí nad vámi. Skrze jejich ochranu k vám nemůže nic proniknout.
 • Růžové světlo: růžové světlo byste si měli zavolat na pomoc kdykoli jste s negativním člověkem, který je posedlý svými problémy. Růžové světlo šíří vibraci lásky vůči všem, s nimiž mluvíte, a současně naplňuje touto milující energii i vaše nitro. Ochranným štítem růžového světla nepronikne nic jiného než pozitivní myšlenky a láskyplná energie.
 • Smaragdově zelené světlo: Představte si, že jste obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoli cítíte, že ve vašem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek.
 • Fialovo-červené světlo: Představte si, jak jste obklopeni fialovo-červeným světlem, které zvyšuje duchovní vibrace duše. Pomůže vám nejen pozvednout se nad problémy, které vás tíží, ale i navázat spojení s božským vedením ve vaší duši. Světlo této barvy také odráží všechny druhy nízké energie, odpuzuje nízké bytosti a duše z astrálního světa.
 • Duhové světlo: Představujte si, že jste oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace posílí vaši schopnost uzdravovat sebe sama i druhé.

K ochraně můžete použít i několik barevných vrstev světla současně, abyste využili všech blahodárných účinků ochrany najednou. Takto můžete chránit i své blízké, svůj domov, svůj automobil nebo dopravní prostředek, kterým právě jedete, své město, zemi nebo celý svět. Postup je stejný, jen si při něm místo sebe představíte osobu nebo věc, místo či oblast, kterou do léčivého světla chcete zahalit.

Spojení s přírodou

Rostliny a zvířata poskytují vítaný odpočinek po vyčerpání, které způsobuje umělé osvětlení, elektromagnetické pole, zvonící telefony, ale i stres z kontaktu s ostatními lidmi.

Rostliny jsou navíc schopny zbavovat mentální, emocionální i fyzické tělo člověka energetických škodlivin. Když se cítíte unaveni, vyjděte si na procházku. K posteli si dejte květináč, aby vás rostlina a její energie (víly) mohly ve spánku energeticky čistit.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

ZDROJ: Alla Svirinskaja – Tajemství energie 

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

3 Comments

 1. Věra says

  Je to krásně popsané a milé , posilující.Děkuji

 2. cokolada says

  To co jsem si teď tady přečetla,je úžasné a naučné,velmi děkuji.

 3. Katarina says

  Je to krasne

Leave A Reply

Your email address will not be published.