Významy barev aury pro numerologické výpočty

0

1.ČERVENÁ AURA

Základní barva: Smyslnost, tělesnost, vitalita a agrese, dává svému nositeli silné ego a schopnost dosáhnout úspěchu. Lidé se základní barvou červenou získávají odpovědná postavení a vůdcovské role. Vyzařuje z nich energie, průbojnost a umí ostatní inspirovat. Často jsou citově založení a mají dobré srdce. Negativní projevy jsou nervozita, výbušnost a nepřiměřená sebeláska.
Přirozené schopnosti: vitalita, průbojnost, hektičnost a nervozita
Tíhnutí duše: citovost, dobrosrdečnost, tendence inspirovat druhé

 

2.ORANŽOVÁ AURA

Základní barva: Emoce a zdraví, zastupuje harmonii a schopnost spolupráce. Člověk se základní barvou oranžovou je přirozeně intuitivní, taktní a dá se sním dobře vyjít. Dokáže zklidnit emoce druhých a je praktický. Negativní význam této barvy je lenost a lajdáckost.
Přirozené schopnosti: udržet v harmonii spolupráci s druhými, praktičnost
Tíhnutí duše: intuice, taktnost, pohodlnost

 

3.ŽLUTÁ AURA

Základní barva: Tvůrčí schopnosti a intelekt, představuje dobrý mozek a vynikající úsudek. Člověk se základní barvou žlutou se snadno pro něco nadchne, ale je velice proměnlivý. Má sociální cítění, rád vede dlouhé diskuse o čemkoliv, snadno se učí, ale příliš často se pouští do mnoha věcí najednou. Negativní stránkou žluté je sklon k přetěžování organismu .
Přirozené schopnosti: tvořivost, čilost mozku, vynikající slovní komunikace
Tíhnutí duše: sociální cítění, nadšení pro věc

[irp]

4.ZELENÁ AURA

Základní barva: Uzdravování a láska k přírodě. Člověk s touto základní barvou má rád klid k práci a přirozené léčitelské schopnosti. Je důvěryhodný a umí být i velkodušný. Negativní stránkou této barvy je jistá nepoddajnost a neměnnost v názorech.
Přirozené schopnosti: zastánce vlastních názorů, léčitelství, důvěryhodnost
Tíhnutí duše: láska k přírodě, velkodušnost

[hana-code-insert name=’google text‘ /]

5.MODRÁ AURA

Základní barva: Učitel, cestovatel a hledač moudrosti, je barva duchovních hodnot. Čím tmavší odstín, tím lépe. Světle modrá zastupuje snahu o nahlédnutí do duchovní podstaty, středně modrá (akvamarín) dává nahlédnout a tmavě modrá představuje duchovní poznání. Negativní stránkou modré jsou obtíže v dokončování úkolů.
Přirozené schopnosti: rádce, učitel
Tíhnutí duše: upřednostňování duchovních hodnot

 

6.INDIGOVÁ AURA

Základní barva: Starostlivost, péče o druhé a humanitární sklony, barva klade na bedra člověka odpovědnost za druhé. Často bývá obtížné rozhodnout zda je tato barva barvou základní, neboť je někdy zabarvená do nachova. Je to barva teplá a uzdravující a souvisí s výchovou a vyživováním. Dává prostor v humanitární oblasti. Má-li člověk tuto barvu jako základní, je jeho největší radostí, když je obklopen lidmi, kterým může projevit svou náklonnost. Zápornou vlastností indiga je neschopnost říci ne.
Přirozené schopnosti: starostlivost odpovědnost a péče o druhé
Tíhnutí duše: projev náklonnosti, humanitární sklony

 

7.FIALOVÁ AURA

Základní barva: Duchovní intuice, učitel a jasnovidnost, tato barva dává duchovní a intelektuální pokrok. Člověk s takovou barvou jako základní se duchovně vyvíjí po celý život. Negativní stránkou u této barvy může být vytváření vnějšího dojmu nadřazenosti.
Přirozené schopnosti: duchovní intuice, jasnovidnost
Tíhnutí duše: duchovní a intelektuální osobní růst

 

8.RŮŽOVÁ AURA

Základní barva: Materialismus stanovení cíle a tvrdá práce, podporuje finanční a hmotný úspěch. Tato jemná barva je často základní barvou rozhodného a cílevědomého člověka. Není divu, že často zastává odpovědné místo. Ve své vnitřní podstatě bývá skromný a nenáročný. Nejlépe se cítí v úzkém kruhu těch, které má rád. Málo kdy se projeví negativně větší tvrdohlavost, která může být k jeho škodě.
Přirozené schopnosti: pracovitost, cílevědomost, rozhodnost a osobní odpovědnost
Tíhnutí duše: introvertnost, skromnost, askeze

 

9.BRONZOVÁ AURA

Základní barva: Humanitární sklony a sebeobětování, tato barva je vlastně barvou podzimu a její narezlost je často silně přitažlivá. Člověk s touto základní barvou je starostlivý, má pečovatelské sklony a je velice humánní. Negativní působení této barvy se projevuje směrem k nositeli tím, že tento bývá často ostatními využíván. Měl by se naučit více používat slůvka „ne“.
Přirozené schopnosti: sebeobětování ve prospěch druhých
Tíhnutí duše: pečovatelské a humanitární sklony

 

11.STŘÍBRNÁ AURA

Základní barva: Intuice, idealismus, snění a vizionářství. Najít tuto barvu jako základní není obvyklé. Pokud ano, pak je takový člověk plný ideálů, ale při jejich uskutečňování velmi nepraktický. Negativní stránkou je přílišné snění a často ztráta motivace.
Přirozené schopnosti: intuice, jasnozřivost
Tíhnutí duše: idealismus, snění

 

22.ZLATÁ AURA

Základní barva: Neomezené možnosti, je barvou bez hranic. Pokud je tato základní barvou, dává člověku schopnost zabývat se úspěšně velkými úkoly a uskutečnit prakticky vše co ho napadne. Je klidný a vyzařuje z něj osobní kouzlo, je schopen tvrdě pracovat a řídit práci jiných. Svého největšího úspěchu dosahuje obvykle až v pozdějších letech. Tato barva nemá negativní stránku.
Přirozené schopnosti: inteligence, praktičnost, pracovitost, vůdčí schopnosti
Tíhnutí duše: klid, vyrovnanost, nadhled

BÍLÁ – duchovnost a nesobeckost, je barvou osvícení a inspirace. Je to barva čistoty a jen vzácně se sní setkáme jako z barvou základní. Člověk s touto základní barvou se drží vědomě v pozadí, je skromný a svatě humanitární. Často budí dojem, že mu úplně chybí vlastní ego, jinak je silně intuitivní a moudřejší, než by odpovídalo jeho věku. Tato barva není uvedena v numerologickém pojetí. Neboť jak je známo, tak v bílé jsou obsaženy všechny barvy.

[hana-code-insert name=’seznam text‘ /]

Komentáře

komentáře

Mohlo by se Vám také líbit

Leave A Reply

Your email address will not be published.